Primăria Municipiului Ploieşti  a emis  ordinul pentru execuţia lucrărilor de construire a noului sediu în care îşi va desfăşura activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 38
Primăria Municipiului Ploieşti a emis, luni, ordinul pentru execuţia lucrărilor de construire a noului sediu în care îşi va desfăşura activitatea, în viitor, Grădiniţa cu program prelungit nr. 38.
Municipiul Ploieşti este beneficiarul contractului de finanţare nr. 4932/13.11.2019 pentru proiectul „Construire grădiniţa cu program prelungit pe strada Poştei nr.23”, cod SMIS 127215 în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţie 4.4.- Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea accesului sporit la educaţie timpurile şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de munca.
Reamintim că, în data de 22.02.2021, s-a încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr.4354 cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. - S.C. Pacic - Proiectare şi Antrepriza Construcţii Industriale şi Civile S.R.L. - S.C. Montin S.A. având ca subcontractanţi S.C. Alert Prod Service S.R.L. şi S.C. Socomizo Construct S.R.L. - prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L.
Astăzi, s-a emis ordin de începere pentru execuţia lucrărilor la noul sediu de grădiniţă, care va avea o structură cu subsol, parter şi etaj. Realizarea noii construcţii pentru Grădiniţa de copii cu program prelungit se va realiza fără a se afecta funcţionarea normală a grădiniţei existente, pe perioada executării lucrărilor la noua clădire.
Noul sediu va fi un spaţiu modern, care va asigura un cadru optim educaţional pentru copiii, inclusiv prin pregătirea continuă a personalului didactic şi auxiliar.
Proiectul, prin care se va construi noul sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr. 38 din Ploieşti, este finanţat din fonduri de la bugetul local şi din surse externe nerambursabile.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.223.202,68 lei, din care valoare totală eligibilă 2.866.309,59 lei , din care nerambursabilă 2.808.983,40 lei.
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti