CJ PRAHOVA. Modernizarea, reabilitarea şi extinderea TransBaiului va fi realizată din fonduri europene
 
„TransBaiul va fi un motor al dezvoltării economice într-o zonă cu aproximativ 35.000 de locuitori de pe raza a şapte unităţi administrativ-teritoriale (Azuga, Buşteni, Valea Doftanei, Bertea, Aluniş, Vărbilău şi Gura Vitioarei). Iar printre beneficiarii acestei investiţii se vor afla şi şoferii aflaţi în tranzit, care vor putea ocoli aglomeraţia de pe Valea Prahovei “ – Iulian Dumitrescu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
Pe 23 septembrie 2021 a fost semnat contractul de finanţare pentru asistenţa tehnică a proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură – 5D2”. Banii sunt asiguraţi din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri”.
Beneficiari: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (lider de proiect) în parteneriat cu UAT Municipiul Giurgiu, UAT Oraş Sinaia, UAT Judeţul Ialomiţa, UAT Municipiul Călăraşi, UAT Judeţul Giurgiu, UAT Oraşul Răcari, UAT Municipiul Ploieşti, UAT Judeţul Prahova, UAT Municipiul Olteniţa, UAT Municipiul Câmpina.
Obiectivul general constă în pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 32.641.231,14 lei, din care 24.275.235,30 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 3.725.681,18 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
Durata de implementare este de 27 luni (1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2022).
În privinţa obiectivului de investiţii privind „Modernizarea, reabilitarea şi extinderea traseului Azuga - Buşteni - Gura Vitioarei, prin Accesibilizarea golului alpin Munţii Baiului şi a drumurilor judeţene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” a fost deja lansată licitaţia, pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), pentru achiziţia studiului de fezabilitate.
Drumul are o lungime de aproximativ 88,6 km. Ţinând cont de amplasarea şi specificul acestuia, vor fi necesare şi o serie de lucrări de artă de amploare (tunele, viaducte, separaţii de versant etc.).
Valoarea totală a achiziţiei este estimată la 3.915.924 (cu TVA), din care suma eligibilă nerambursabilă este de 2.610.616 lei (cu TVA)
Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova