In judeţul Prahova se desfăşoară  etapa propriu-zisă a Exerciţiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare ”MOBEX PH - 21”
În această săptămână, începând de astăzi – 21 septembrie, până vineri – 24 septembrie 2021, în judeţul Prahova se desfăşoară, sub formă de aplicaţie metodică, pe baza unui scenariu semi-fictiv, adecvat îndeplinirii obiectivelor planificate, etapa propriu-zisă a Exerciţiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare, denumit în continuare ”MOBEX PH - 21”.
Activitatea este una de maximă importanţă, ea fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în baza căreia, periodic, Guvernul României, prin structurile abilitate, evaluează stadiul pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată. 
Exerciţiul este condus de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, structura de specialitate a Guvernului României în domeniul de referinţă, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi ai ministerelor/autorităţilor de resort cu atribuţii pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, precum şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor).  
Cu menţiunea că evenimentele prezentate nu au legătură cu situaţia geostrategică actuală, în cadrul scenariului se simulează punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, valabil în perioada 2021-2024 şi acoperirea financiară a acestuia prin execuţia bugetului de stat pentru război, implementarea la nivelul judeţului a Programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi a Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public judeţean.
Pe timpul exerciţiului va fi evaluat potenţialului economic şi uman al autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici, la nivelul judeţului Prahova, în vederea identificării resurselor materiale, financiare şi a forţei de muncă necesare susţinerii efortului de apărare şi asigurării continuităţii activităţilor economico-sociale pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, potrivit legii, urmând ca principalele concluzii, propuneri, eventualele dificultăţi, constrângeri şi limitări constatate să fie analizate la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în vederea dispunerii măsurilor care se impun.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la cabinetul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi/sau pe site-ul www.anrsps.gov.ro.
 
Sursa:Comunicat Prefectura jud.Prahova