Poliţia Locală sancţionează conducătorii auto. Ce nu le poate solicita proprietarilor de maşini, conform Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În data de 19 septembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin.(1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Potrivit acestei decizii, ”în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.”

Pentru corecta interpretare a deciziei mai sus menţionate şi pentru evitarea confuziilor, Poliţia Locală Ploieşti face următoarele precizări:

            În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 155/2010 Legea poliţiei locale:  “În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

            Poliţia Locală nu aplică sancţiuni în baza dispoziţiilor art.102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, iar decizia mai sus menţionată nu face referire la neexercitarea atribuţiilor poliţiştilor locali stabilite prin Legea nr. 155/2010 (republicată), art. 7 lit. h). Pe cale de consecinţă, poliţiştii locali aplică în continuare sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.

Mai mult decât atât, facem precizarea că Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti a aplicat cu stricteţe prevederile legii, nu şi-a depăşit atribuţiile legale şi nu a solicitat - prin poştă sau prin altă modalitate de comunicare - proprietarilor autovehiculelor oprite/staţionate neregulamentar, datele de identificare ale persoanelor cărora le-au fost încredinţate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice.