Precizări Prefectura Prahova .Considerăm că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru acordul prefectului privind declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploieşti
Ca urmare a articolelor apărute în presă privind acuzaţiile transmise de administraţia publică locală la adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova, facem următoarele precizări:
Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova a solicitat Primăriei municipiului Ploieşti şi Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în repetate rânduri, să prezinte în regim de urgenţă documentaţia legală care a stat la baza Hotărârilor C.L.S.U. Ploieşti nr. 3 şi nr. 4 privind existenţa şi menţinerea stării potenţial generatoare de situaţii de urgenţă la nivelul municipiului Ploieşti. 
Primăria municipiului Ploieşti şi CLSU au fost informate prin adresa Instituţiei Prefectului –Judetul Prahova cu nr. 12121 / 03.08.2021 şi prin adresele anterioare nr. 6986 / 04.05.2021 respectiv 9614 / 18.06.2021, că în conformitate cu legislaţia în vigoare, hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă, se fundamentează în baza analizei factorilor de risc, conform O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr 21 / 2004, starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă cu amploare şi intensitate deosebită, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc.
Fără prezentarea analizei factorilor de risc, conform O.U.G. nr 21 / 2004 şi a tipului de risc identificat conform H.G. nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc, considerăm că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru acordul prefectului privind declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploieşti. 
Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova nu a rămas indiferentă la problemele sesizate privind salubrizarea în municipiul Ploieşti, motiv pentru care, la fiecare adresă primită din partea Primăriei, prefectul judeţului Prahova, Cristian Ionescu a solicitat instituţiilor cu atribuţii de control privind sănătatea publică şi protecţia mediului, să constate şi să aplice măsurile legale.
 
Sursă: Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova