Primăria municipiului Ploieşti derulează un program de reparaţii curente, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraş
 
Primăria municipiului Ploieşti derulează un program de reparaţii curente, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraş
Astfel, până în prezent, s-au executat şi finalizat lucrări de reparaţii curente în următoarele unităţi şcolare: 
 Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” - hidroizolaţie cantină;
Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza'' - instalaţie apă;
 Liceul Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei”- grup sanitar parter - corp B;
 Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” - reparaţie poartă acces unitate; reparaţie sisteme pluviale;
 Şcoala Gimnazială ,,Sf. Vineri” - instalaţie electrică;
 Şcoala Gimnazială  ,, I. A. Bassarabescu” - instalaţie de scurgere grup sanitar;
Şcoala Gimnazială  ,,Nicolae Iorga”- amenajare cabinet medical şcolar stomatologic; 
Grădiniţa cu program normal nr.24 - amenajare cabinet medical.
Totodată, la această dată, municipalitatea execută lucrări similare în următoarele colegii, licee, şcoli şi grădiniţe:
Colegiul Naţional "I. L. Caragiale” - reparaţie sisteme pluviale şi infiltraţii subsol, cauzate de ploi - str. Romană nr. 57; reparaţie faţadă şi înlocuire burlane anexă – clădire Herman;
 Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza”- reparaţie grup sanitar parter;
 Colegiul ,,Spiru Haret” - igienizare şi înlocuire tâmplărie săli ateliere - etaj I;
Liceul Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei” - reparaţie hidroizolaţie copertină corp A;
 Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”- instalaţie electrică;
 Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu”- reparaţie grup sanitar băieţi - etaj I;
 Şcoala Gimnazială nr.13 - amenajare cabinet medical;
 Grădiniţa ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”- igienizare şi înlocuire parchet săli clasă;
Şcoala Gimnazială ,,Radu Stanian” – reparaţie parţială acoperiş;
 Şcoala Gimnazială ,,Rareş Vodă”- instalaţie electrică, realizare paratrăsnet;
Şcoala Gimnazială ,,Ienăchiţă Văcărescu”- instalaţie electrică, realizare paratrăsnet;
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” – reparaţie gard;
Grădiniţa ,,Scufiţa Roşie'' - reparaţie cabinet medical, igienizare bloc alimentar.
 De asemenea, începând cu această săptămână, se va interveni şi în următoarele unităţi şcolare:
 Şcoala Gimnazială ,,Ioan Grigorescu”- reparaţii săli de clasă (îndepărtare lambriu, igienizare şi raşchetare parchet);
 Grădiniţa cu program normal nr.10 - amenajare cabinet medical;
Grădiniţa cu program normal nr.4 - amenajare sală ,,lapte şi corn”;
 Grădiniţa cu program prelungit ,,Raza de Soare” - reparaţii şi igienizări săli clasă.
 
Sursa:Primăria municipiului Ploieşti