Primaria  Ploieşti va efectua,  în perioada 19- 30 iulie 2021, servicii de dezinsecţie combatere ţânţari, pe suprafaţa domeniului public
Primaria  Ploieşti va efectua,  în perioada 19- 30 iulie 2021, servicii de dezinsecţie combatere ţânţari, pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti, precum şi servicii de dezinsecţie combatere căpuşe pe domeniul public (parcuri, spaţii verzi, etc.). 
Produsele utilizate sunt:
• Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
• Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
• Detral Super, având substanţa activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
• Biopren 50 LML, având substanţa activă s-metopren, folosit pentru combaterea larvelor;
• Parainsect CE, având substanţa activă pralethrin, permethrin, piperonil butoxid, folosit pentru combaterea capuselor.
Suplimentar, pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătaţii, cu acordul prealabil al beneficiarului.
Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, precum şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
Activitatea de dezinsecţie este realizată de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L, cu utilaje portabile şi autopurtate.
Pentru ca activităţile de dezinsecţie să fie eficiente, acestea trebuie să fie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţilor de dezinsecţie va fi prelungită.
Vă rugăm ca în perioada menţionată să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu. În caz contrar, Primăria municipiului Ploiesti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.