Consiliul Judeţean Prahova alocă 200.000 lei pentru activităţi nonprofit

Consiliul Judeţean (CJ) Prahova îşi propune să susţină în acest an, cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice, proiectele pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, în cuantum total de 200.000 lei.

Domeniile propuse în acest sens sunt: Cultură şi Învăţământ, Sănătate, Tineret, Protecţia Mediului şi Sport.

Finanţările nerambursabile se aplică pentru proiecte individuale depuse în cadrul programului, variind între 5.000 lei (valoarea minină) şi 40.000 lei (valoarea maximă). De finanţarea cea mai generoasă vor beneficia proiectele dedicate Sportului de performanţă, unde CJ Prahova va aloca între 15.000 şi 40.000 lei.

Finanţarea se va face în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi pentru implementarea acestora sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat pentru acest an şi care poate fi consultat pe site-ul CJ Prahova: http://www.cjph.ro/files/Documente/Anunturi/2021/HCJ-Ghid-ONG.pdf

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Judeţului Prahova, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.

Acest program are ca obiectiv principal sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii.

În prezent, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2021 şi a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2021“ se află în consultate publică, postat pe site-ul CJ Prahova: www.cjph.ro – Transparenţă decizională – Consultare publică.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, la adresa de e-mail informatii@cjph.ro sau la adresa poştală Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, până pe data de 15 iulie 2021.


Sursa:Consiliul Judetean Prahova