Consiliul Judeţean Prahova va implementa strategia anticorupţie la nivel instituţional prin indermediul fondurilor nerambursabile
Consiliul Judeţean Prahova a depus miercuri, 09.06.2021, Cererea de finanţare aferentă proiectului „Măsuri active de prevenire a corupţiei prin acţiuni de educare şi conştientizare la nivel instituţional la nivelul judeţului Prahova”, în cadrul Apelului POCA / 924 / 2 / 2 – Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, titlul CP15 / 2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, având ca obiectiv specific creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.
Prin acest proiect se urmăreşte creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Prahova, prin implementarea unor mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului propriu şi a unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, precum şi implementarea de mecanisme de cooperare cu societatea civilă.
În cadrul acestui proiect, 60 de persoane (funcţionari publici, personal contractual, aleşi locali) vor fi pregătiţi profesional în cadrul unor programe pentru prevenirea corupţiei pentru angajatii care, prin prisma atribuţiilor de serviciu, sunt expuşi riscului corupţiei. Totodată, va fi elaborat un manual care să cuprindă, în mod explicit, toate procedurile în domeniul eticii şi integritatii la nivelul Judetului Prahova şi va exista o cooperare mai bună interinstituţională, dar şi cu societatea civilă.
 
Valoarea totală a proiectului este de 391.126,20 lei din care 383.303,68 lei, finanţare nerambursabilă reprezentând 98% din valoarea totală. Contribuţia proprie a Judeţului Prahova va fi de 2% din valoarea totală a proiectului, adică 7.882,52 lei.
 
Sursa: Comunicat de presa Consiliul Judetean Prahova
Foto cu caracter ilustrativ