Consiliul Judeţean Prahova, decis să devină fruntaş la accesarea de fonduri  prin POR 2021-2027
Consiliul Judeţean Prahova a organizat, astăzi, 25 mai, o întâlnire informală a primarilor din judeţ cu conducerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia pentru prezentarea Programului Operaţional Regional (POR) pentru Regiunea Sud Muntenia 2021-2027.
Liviu Gabriel Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a apreciat efortul CJ Prahova pentru programele europene aflate în derulare, dar şi-a exprimat convingerea că judeţul nostru poate fi fruntaş în privinţa contractelor ce urmează a fi derulate prin POR 2021-2027 nu doar în regiunea Sud-Est Muntenia, ci la nivel de ţară. 
Întâlnirea a fost una interactivă, în cadrul căreia Luminiţa Zezeanu, directorul Direcţiei Autoritate de Management POR Sud Muntenia, le-a oferit celor prezenţi toate informaţiile, disponibile la acest moment, despre POR 2021-2027.
Spre deosebire de programele precedente, acesta se doreşte a fi unul „suplu“, cu cinci axe prioritare. Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este creşterea competitivităţii economice regionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, în scopul reducerii disparităţilor intraregionale şi dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potenţialului demografic şi de inovare, precum şi prin asimilarea progresului tehnologic.   
Conducerea CJ Prahova i-a asigurat pe cei prezenţi de toată deschiderea în privinţa informării şi colaborării în accesarea fondurilor nerambursabile pentru proiecte sustenabile care vor aduce plusvaloare locuitorilor judeţului Prahova.    
 
Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova