Primăria Municipiului Ploieşti a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI - CARTIER RÂFOV”
 
Municipiul Ploieşti a semnat, în data de 06.05.2021, contractul de finanţare nr. 6874 pentru proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI - CARTIER RÂFOV”, cod SMIS 1248892, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei (în calitate de Autoritate de Management) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar).
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de invesţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiecv Specific 4.3. :Îmbunătaţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din cartierul Râfov, într-o perioadă de 28 de luni de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv până la data de 30.06.2023.
Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea realizarea urmatoarelor obiective specifice: 
Integrarea socială şi culturală a populaţiei cartierului Râfov prin construirea unui centru multifuncţional cultural, inclusiv amenajare zonă de recreere în strada Râfov 20B, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 
  – Construirea unui centru multifuncţional cultural şi recreaţional cu o suprafaţă totală teren de 4702 mp din care suprafaţa construită de 626 mp (suprafata utila de 698 mp) şi suprafaţa exterioară recreaţională de 4076 mp, pe strada Râfov 20B.
Dezvoltarea comunitară şi regenerarea fizică şi economică a cartierului Râfov, prin realizarea de lucrări de construcţie/ reabilitare/ modernizare a utilităţilor de bază la scară mică: drumuri şi alimentare cu apă şi canalizare, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 
–  Construcţie/ reabilitare/ modernizare străzi de importanţă secundară; 
 – Construcţie/ reabilitare/ modernizare a utilităţilor de bază la scară mică: alimentarea cu apă şi canalizare, iluminat public.
Valoarea proiectului – Valoarea totală a contractului este de 22.376.891,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată este în sumă de 21.917.108,08 lei.
Sursa:Comunicat Primaria Municipiului Ploiesti
Foto cu caracter ilustrativ/observatorulph.ro