Primăria Municipiului Ploieşti demarează noi lucrări de îmbunatăţire a performanţelor energetice la nivelul blocurilor din municipiu
Primăria Municipiului Ploieşti demarează, astăzi, noi lucrări de îmbunatăţire a peformanţelor energetice la nivelul blocurilor din municipiu. 
Municipalitatea a semnat contractul de execuţie lucrări în cadrul proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI – LOT 2” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale – Cod SMIS 121382. 
Executant al lucrărilor este S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L., iar diriginte de şantier este S.C. CASIDO S.R.L. Durata de execuţie a lucrărilor este de 6 luni. 
Amplasamentele care vor beneficia de îmbunătăţirea performanţelor energetice sunt următoarele:
Bloc 8 B, Strada 8 Martie, nr. 1A;
Bloc 8 C1, Bd. Republicii, nr. 183;
Bloc 8 C2, Bd. Republicii, nr. 183;
Bloc 10 F, Bd. Republicii, nr. 179;
Bloc10 C1C2, Strada Sinăii nr. 1A;
Bloc 17 C, Bd. Republicii, nr. 195A;
Proiectul derulat de administraţia publică ploieşteană prevede realizarea următoarelor categorii de lucrări la nivelul blocurilor menţionate:
placarea termică exterioară a suprafeţelor opace ale faţadelor de la suprastructură; 
izolarea soclului cu polistiren extrudat, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocurile au spaţii comerciale la parter; 
reabilitarea termică a acoperişului de tip terasă necirculabilă; 
termoizolarea planşeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente;
schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
schimbarea uşilor de acces în clădire care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător;
înlocuirea instalaţiei de încălzire şi apă caldă menajeră din subsol;
izolarea termică a conductelor de distribuţie pentru încălzire şi apă caldă menajeră din subsol; 
montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului;
montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare, dimensionat astfel încât să asigure şi necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părţile comune şi pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;
înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spaţiilor comune ale blocului;
verificare tablou electric părţi comune;
înlocuire lift;
         -  organizarea de şantier în vederea execuţiei lucrărilor;
demontare/montare platbanda instalaţie paratrăsnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;
refacerea trotuarului în dreptul spaţiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;
demontarea şi montarea unităţilor de aer condiţionat de pe faţadă, în urma lucrărilor de reabilitare;
- alte lucrări specifice prevăzute în Proiectul Tehnic.
Valoarea contractului aminitit este de 7.406.034,76 lei, făra T.V.A., reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi bugetul local al Municipiului Ploieşti.
 
Sursa:Comunicat Primaria Ploiesti 
 
Foto cu caracter ilustrativ