Agenţii economici interesaţi pot depune documentaţia necesară aprobării amenajării teraselor de vară pe terenurile aflate în municipiul Ploieşti
 
Primăria Municipiului Ploieşti informează agenţii economici interesaţi că se poate depune documentaţia necesară aprobării amenajării teraselor de vară pe terenurile aflate în municipiul Ploieşti. 
Precizăm că, dosarele pentru amenajarea teraselor trebuie întocmite şi depuse conform Procedurii pentru organizarea şi funcţionarea teraselor de vară cu profil de alimentaţie publică amenajate în municipiul Ploieşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 200/30.05.2018. Acest act normativ poate fi consultat pe pagina de internet a municipalităţii, www.ploiesti.ro, în secţiunea Consiliul Local – Hotărâri adoptate de Consiliul Local. 
 
Astfel, fiecare agent economic, care solicită să amplaseze terasă pe terenurile aflate în proprietatea Municipiului Ploiesti, va depune la Registratura Municipiului Ploieşti, din Piaţa Eroilor nr. 1A, un dosar care va cuprinde urmatoarele informaţii şi documente:
Copii de pe documentele firmei:
certificat de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerţului/cod unic de înregistrare;
copie statut societate (extras obiectul de activitate);
Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul local eliberat de catre Serviciul Public Finanţe Locale Ploiesti;
Certificat constatator din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;
Dovada punctului de lucru propriu cu profil de alimentaţie publică autorizat (în cazul agenţilor economici care vor amenaja terase de întâmpinare):
certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (în copie);
autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică (în copie); 
act de proprietate sau contract închiriere/comodat/asociere pentru spaţiu;
plan de situaţie cotat al punctului de lucru şi al terasei propuse.
Propunerea de amenajare a terasei:
plan de situaţie cotat;
suprafaţa terasei;
descrierea tipului de mobilier;
propunerea locaţiei cu respectarea condiţiilor din procedură;
simulare 3D sau foto cu elementele obligatorii din procedură.
Persoanele interesate se pot adresa pentru clarificări suplimentare şi consiliere de specialitate direct reprezentanţilor Serviciului Contracte din cadrul Direcţiei Gestiune Patrimoniu, telefon 0244516699, interior 179, email: patrimoniu@ploiesti.ro 
 
Sursa:Comunicat Primaria Municipiului Ploiesti 
 
Foto cu caracter ilustrativ