Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, va derula servicii de dezinsecţie pe domeniul public
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, va derula servicii de dezinsecţie, precum şi servicii de dezinsecţie – combatere căpuşe pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti, în perioada 15 – 30 aprilie 2021.
Operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va utiliza pentru aceste servicii următoarele insecticide:
Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
Detral Super, având substanţa activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
Deltatim Plus, având substanţa activă deltamethrin, tetramethrin, folosit pentru combaterea căpuşelor.
 
Produsele utilizate în cadrul acţiunilor de dezinsecţie se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate. 
 
Suplimentar vor putea fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Acţiunile de dezinsecţie amintite se vor se desfăşura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, precum şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
 
Municipalitatea ploieşteană face precizarea că, pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi pe cel  privat.
 
Astfel, recomandăm cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea desfăşurată de administraţia publică locală.
 
Totodată, informăm ploieştenii că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a serviciilor de dezinsecţie pe domeniul public va fi prelungită.
 
De asemenea, rugăm cetăţenii direct interesaţi ca,  în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. fiind absolvite de orice responsabilitate.
 
Sursa:Comunicat Primaria Ploiesti
Foto cu caracter ilustrativ