Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, va derula servicii de deratizare  pe domeniul public
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, va derula servicii de deratizare pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti, în perioada 24 – 31 martie 2021.
Operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va desfăşura astfel de activităţi inclusiv în incinta Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti.
Produsul care va fi utilizat pentru serviciile de deratizare va fi Colbrom Pasta, care are substanţa activă bromadiolone, folosită pentru combaterea rozătoarelor. Materialul utilizat pentru deratizare se regăseşte în Registrul Naţional al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătăţii şi face parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate. 
 
Suplimentar vor putea fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Acţiunile de deratizare amintite se vor se desfăşura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014.
 
În caz de ingerare accidentală a substanţei raticide, este obligatorie prezentarea de urgenţă la medic.
 
Municipalitatea ploieşteană face precizarea că, pentru ca activitatea de deratizare să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi pe cel  privat.
 
Astfel, recomandăm cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor publice să efectueze activitatea de deratizare pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea desfăşurată de administraţia publică locală.
 
Totodată, informăm ploieştenii că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de deratizare pe domeniul public va fi prelungită.
 
DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE A PRIMARIEI MUN.PLOIESTI 
Foto cu caracter ilustrativ