Primaria Ploiesti.Arderea deşeurilor de orice natură,  pe domeniul public, este contraventie
Comunicat PRIMARIA MUN.PLOIESTI 
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, informează comunitatea locală că, arderea/incendierea deşeurilor de orice natură, atât pe domeniul public, cât şi în perimetrele aferente proprietăţilor private, reprezintă contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 
Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, se interzice arderea, într-un mod necorespunzător, a deşeurilor din gospodărie, implicit a anvelopelor uzate, maselor plastice, etc. 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr.170/2004 referitoare la gestionarea anvelopelor uzate, persoanele fizice şi juridice, care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii: 
să nu le abandoneze pe sol,  prin îngropare, în apele de suprafaţă; 
să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.
 
Cetăţenii sunt îndrumaţi sa încheie contracte cu operatorul local de salubritate, în vederea colectării deşeurilor într-un mod corespunzător, sau să se adreseze firmelor care desfăşoară activitate de colectare, tratare şi eliminare a diferitelor tipuri de deşeuri.
 
Sancţiunile contravenţionale aplicabile, în temeiul prevederilor Legii nr.211/2011, pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la protecţia mediului, sunt de 3.000 până la 6.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv de 20.000 până la 40.000 de lei, pentru persoanele juridice.
 
Foto cu caracter ilustrativ/facebook