Primarul Municipiului Ploieşti monitorizează modul în care se desfăşoară lucrările la pasajul de trecere de la Podul de lemn
Primarul Municipiului Ploieşti, Andrei Liviu Volosevici, monitorizează modul în care se desfăşoară lucrările la pasajul de trecere între strada Depoului şi strada Mimiu (Podul de lemn).
 Administraţia publică ploieşteană derulează investiţia “Creare pasaj de trecere între strada Depoului şi strada Mimiului” (PODUL DE LEMN)”, proiect finanţat de Municipiul Ploieşti prin credit bancar - EXIM BANK.
 
Noul pasaj de trecere între strada Depoului şi străzile Mimiului şi Marian Mehedinţeanu are o lungime de 78 de metri, nu va avea restricţii de circulaţie cu privire la gabaritul/tonajul autovehiculelor, va avea două benzi de circulaţie, cu o lăţime de 8,4 m, trotuare pentru circulaţia pietonală, cu  lăţime de 1,5 m şi pistă de biciclete de 1 m, pe ambele sensuri de mers.
 
    Lucrarea se încadrează în categoria de importanţă “B”, de importanţă deosebită, având o durată de viaţă de 100 ani. Garanţia lucrărilor este stabilită la 5 ani, iar termenul de finalizare pentru aceste lucrări va fi 21.12.2020. 
 
Valoarea proiectului, conform contractului de lucrări nr.21615/17.10.2018, încheiat cu SC EUROPAN PROD SA, este de 23.680.235,94 lei (inclusiv TVA) cu termen de execuţie 17.05.2020. Ulterior, potrivit actelor adiţionale 1 si 2, valoarea contractului este de 27.230.712,09 lei (inclusiv TVA) şi termenul de execuţie  a fost stabilit la 17.09.2020. 
Ca urmare, începând cu data de 18.09.2020 şi până în prezent, municipalitatea a reţinut de la executant suma de 18.413,05 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru nerealizarea la termen a lucrărilor.
 
La ora actuală, s-au executat lucrări în cuantum de 26.305.473,18 lei (inclusiv TVA), progresul fizic al proiectului fiind de 98%.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea în Construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea calităţii execuţiei lucrărilor se face de dirigintele de şantier. 
În acest context, Municipiul Ploieşti a încheiat contractele de servicii de dirigenţie de şantier nr.7380/10.04.2019 si 14176/05.08.2020, cu operatorul SC ALPHA CONSULT GENERAL SRL., care asigură prezenţă permanentă în şantier, pe toată perioada derulării lucrărilor.                 
În prezent, în urma verificărilor efectuate la faţa locului, s-a constatat că mai trebuie realizate următoarele categorii de lucrări:
montat parapet metalic pentru pasaje rutiere;
aşternere strat AB8 trotuare pod;
montat stâlpi iluminat rampe;
vopsitorie suprastructura pasaj (ultimul strat);
marcaje şi indicatoare rutiere.
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti