Poliţia Locală aplică sancţiuni contravenţionale pentru oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis

Poliţia Locală aplică sancţiuni contravenţionale pentru oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis

 

 

Urmare numeroaselor articole apărute în publicaţiile online şi pe reţelele de socializare în care se interpretează eronat Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la atribuţiile poliţiştilor locali în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală Ploieşti formulează următorul punct de vedere:

 

            Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României www.scj.ro, prin Decizia nr. 11 pronunţată în şedinţa publică din data de 19 iunie 2017 în dosarul nr. 3/2017, Î.C.C.J. a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit că ”în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art.102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate”.

           

            Poliţia Locală nu aplică sancţiuni în baza dispoziţiilor art.102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, iar decizia mai sus menţionată nu face referire la neexercitarea atribuţiilor poliţiştilor locali stabilite prin Legea nr. 155/2010 (republicată), art. 7 lit. h) – ”constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar”.

           

            În consecinţă, poliţiştii locali aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.

 

Mai mult decât atât, facem precizarea că Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti a aplicat cu sticteţe prevederile legale, şi nu a solicitat - prin poştă sau prin altă modalitate de comunicare - proprietarilor autovehiculelor oprite/staţionate neregulamentar, datele de identificare ale persoanelor cărora le-au fost încredinţate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice.

 

            Din aceste considerente, Poliţia Locală Ploieşti atrage atenţia asupra unei mai bune documentări în ceea ce priveşte materialele postate şi comentariile aferente, întrucât acestea nu numai că pot induce în eroare cetăţenii, ci afectează şi exercitarea atribuţiilor de serviciu de către cei în drept.