Scrisoarea funcţionarilor publici adresată Consilierilor Judeţeni din Prahova
”DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI JUDEŢENI,  
 
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Prahova. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.  
 
Aşa v-aţi început activitatea în calitate de consilieri judeţeni.  
 
Noi, salariaţii Consiliului Judeţean Prahova, precum şi ai instituţiilor subordonate, funcţionari publici şi personal contractual, în urma publicării proiectului de hotărâre privind reorganizarea şi stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestuia - iniţiat de domnul Iulian Dumitrescu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, dar şi a declaraţiilor preşedintelui privind desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Pază şi a Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, vă supunem atenţiei următoarele aspecte:  
 
Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, a concluzionat, după o săptămână de la depunerea jurământului, că a “găsit, la Consiliul Judeţean Prahova, o structură plafonată, fără chef de muncă, fără o cultură a obiectivelor, plină de pile de partid, aşa că actuala structură n-ar face decât ca ceea ce ne-am propus ca obiective şi ceea ce aşteaptă oamenii care ne-au votat să se ducă de râpă”, toate acestea fără o evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, contrar declaraţiei preşedintelui de pe pagina oficială de facebook a acestuia: ”După evaluarea aparatului propriu şi a direcţiilor Consiliului Judeţean Prahova, am decis să propun aleşilor judeţeni o nouă organigramă, construită pe principiile eficienţei, meritocraţiei şi responsabilităţii.”  
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a ales ca modalitate de a comunica salariaţilor modificările pe care doreşte să le pună în aplicare prin intermediul platformelor de comunicare online şi a presei. Acesta a susţinut o declaraţie de presă pe această temă, după numai opt zile lucrătoare de la momentul depunerii jurământului, la data de 23 octombrie 2020, ziua în care a avut loc Ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Prahova.  
 
Prin faptul că noua conducere doreşte reducerea a 101 posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Pază, care are în prezent 159 de posturi, precum şi a Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, care are în prezent 55 de posturi, considerăm că motivele nu ţin de îmbunătăţirea situaţiei financiare a Consiliului Judeţean Prahova. Pentru a întări afirmaţia noastră cu privire la situaţia financiară, vă supunem atenţiei faptul că, pe de o parte, economia la bugetul Consiliului Judeţean cu salariile, pentru o perioadă de patru ani, reprezintă aproximativ 1% din bugetul Consiliului Judeţean pentru aceeaşi perioadă, iar pe de altă parte nu s-au avut în vedere cheltuielile cu indemnizaţia de şomaj, cele pentru sănătatea personalului afectat, cele pentru protecţia copiilor rămaşi fără sprijinul financiar al mamei sau al tatălui.  
 
Astfel, un număr de 315 salariaţi, în această perioadă de pandemie, în prag de sărbători, în plină iarnă, vor rămâne şomeri, contrar declaraţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, conform căruia ”Prahova pe primul loc” însemnă şi crearea de ”noi locuri de muncă”. Cât despre cei ce vor rămâne în structura aparatului de specialitate, există posibilitatea ca după 6 luni să aibă parte de o nouă modificare a organigramei şi a statului de funcţii.  
 
În perioada în care incertitudinea menţinerii locului de muncă planează asupra fiecărui angajat al Consiliului Judeţean Prahova, există persoane proaspăt angajate, atât pe funcţii de conducere, cât şi pe funcţii de execuţie! Unde este justiţia unor astfel de demersuri? De ce se fac angajări şi sunt aduşi prin transfer oameni din afara instituţiei şi chiar a judeţului Prahova, într-o perioadă în care funcţionarii instituţiei se tem pentru locurile lor de muncă?  
 
Cu privire la externalizarea anumitor servicii din cadrul aparatului de specialitate, menţionăm că, în scenariul de securitate la incendiu pentru Palatul Administrativ, este prevăzută asigurarea unui serviciu propriu de pompieri, conform normativului OMAI 75, anexă, art. 37, lit. g. Prin urmare, trebuie avut în vedere atât cadrul legislativ, cât şi o evaluare corectă din punct de vedere financiar a acestor servicii.  
 
Mulţi dintre dumneavoastră, probabil că nu aţi fost informaţi întocmai despre activitatea serviciilor, compartimentelor, birourilor din actuala organigramă/ stat de funcţii, implicit a fiecărui funcţionar public/ personal contractual în parte, neţinându-se cont că activitatea se desfăşoară respectându-se legislaţia în vigoare, fără a fi făcută o evaluare a acestora potrivit sarcinilor prevăzute în fişele de post.  
 
Avem convingerea că decizia dumneavoastră va avea la bază, în primul rând, natura legală a acestui proiect de hotărâre, dar şi latura socială, umană.  
 
Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni ai Consiliului Judeţean Prahova, fiţi alături de prahoveni, luaţi deciziile cu bună-credinţă şi faceţi tot ceea ce stă în puterile şi priceperea dumneavoastră pentru binele locuitorilor judeţului Prahova!  
 
Aşa să ne ajute Dumnezeu!  
 
Funcţionari publici şi personal contractual,  
 
Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova  
Direcţia Judeţeană de Pază  
Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova  ”
 
Foto  cu caracter ilustrativ