Primarul   Municipiului Ploieşti a luat măsuri noi la sediul Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Primarul Municipiului Ploieşti, domnul Andrei Liviu Volosevici, a dispus măsuri noi la sediul Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, în vederea îmbunătăţirii gradului de confort pentru cetăţeni, în contextul regulilor de distanţare socială existente pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-Cov-2.
Astfel, s-a decis amenajarea unei zone de aşteptare, cu scaune, în incinta curţii unde îşi desfăşoară activitatea instituţia amintită, pentru a se evita aglomerarea spaţiului exterior sediului S.P.L.C.E.P., din Bulevardul Independenţei nr. 10, respectiv a trotuarului.
Reamintim cetăţenilor cu domiciliul /reşedinţa pe raza municipiului Ploieşti  că, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti eliberează şi adeverinţele privind istoricul de domiciliu/reşedinţă (pentru reducere vârstă standard de pensionare în conformitate cu Legea 263 /2010 art.65 alin (5).
Aceste documente pot fi primite/eliberate în continuare la adresa S.P.C.L.E.P. - Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr.10, Secretariat Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor, cam.nr.17, în următorul interval orar : Marţi  8 30 – 13 00 si Joi 14 00 – 16 00
 Totodată dorim sa venim în sprijinul cetăţenilor şi prin menţinerea posibilităţii transmiterii documentelor pe adresa de e-mail:  relatiicupublicul@spclep-ploiesti.ro .
În ambele cazuri, pentru ridicarea adeverinţei, titularul se va prezenta personal cu cartea de identitate (C.I.) în original.
 
Menţionăm  că, în conformitate cu  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (actualizată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români), Articolul 29 (1) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000, respectiv Articolul 29 (2) Pentru datele prevăzute la alin. (1), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.
Municipalitatea ploieşteană le mulţumeşte cetăţenilor pentru înţelegere şi respectarea regulilor de prevenire a răspândirii infectării noul coronavirus şi îi asigură că şi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti  se fac eforturi susţinute pentru a se răspunde în timp util solicitărilor înregistrate.
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti