SPLCEP Ploiesti elibereaza  adeverinţele privind istoricul de domiciliu/reşedinţă (pentru reducere vârstă standard de pensionare )
 
Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti aduce la cunoştinţa  cetăţenilor români cu domiciliul /reşedinţa pe raza municipiului Ploieşti următoarele:
Adeverinţele privind istoricul de domiciliu/reşedinţă (pentru reducere vârstă standard de pensionare în conformitate cu Legea 263 /2010 art.65 alin (5)), vor fi primite/eliberate în continuare la adresa situată  în  sediul S.P.C.L.E.P. - Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr.10, Secretariat Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor, cam.nr.17 în următorul interval orar :Marţi  8 30 – 13 00 si Joi 14 00 – 16 00 totodată dorim sa venim în sprijinul cetăţenilor prin menţinerea posibilităţii transmiterii documentelor pe adresa de e-mail:  relatiicupublicul@spclep-ploiesti.ro 
 
În ambele cazuri, pentru ridicarea adeverinţei, titularul se va prezenta personal cu C.I. în original.
      -Reamintim persoanelor interesate,  că în conformitate cu  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (actualizată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români), Articolul 29 (1) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000, respectiv Articolul 29 (2) Pentru datele prevăzute la alin. (1), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.
Sursa:Comunicat Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti 
 
Foto cu caracter ilustrativ