Primarul municipiului Ploieşti a semnat contractul de finanţare a proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL”
 
Municipalitatea ploieşteană a câştigat finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARA 4 -  DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.3- OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERARE FIZICĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ŞI RURALE.
Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii din cartierul Pictor Rosenthal, municipiul Ploieşti, într-o perioadă de 28 de luni de la semnarea contractului de finanţare.
 
Unul dintre obiectivele acestui proiect este legat de dezvoltarea comunitară si regenerarea fizică şi economică a cartierului marginalizat Pictor Rosenthal, care va consta  în  reabilitarea şi modernizarea a străzilor din acest cartier.
 
Astfel se vor executa lucrări de: 
dotare si echipare: reabilitare / modernizare străzi – prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor, crearea de locuri de parcare publice si pentru riverani, amenajare piste de biciclete, marcare şi semnalizare; amenajare spaţii verzi aferente străzilor Mircea cel Bătrân, Pictor Rosenthal şi construire sistem de irigaţii aferent spaţiilor verzi; 
modernizare/amplasare staţii de transport – staţii moderne, dotate cu bancă, panou afişaj orar mijloc de transport, cu conformare antivandalism, cos de gunoi, etc.; 
construire (extindere) reţea alimentare cu apă şi branşamente aferente; construire (extindere) sistem canalizare; 
reabilitare / modernizare sistem iluminat public; 
 
           Amplasamentul va cuprinde de asemenea alei, spaţii verzi şi o toaletă publică, racordabilă, precum şi mobilier urban specific. Suprafaţa totală a spaţiilor urbane asupra cărora se intervine în cadrul cartierului Pictor Rosenthal însumează 49.094 mp.
 
Străzile  pe care se va derula  reabilitarea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructură  rutieră şi a reţelelor de utilităţi urbane (alimentare cu apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie curenţi slabi) sunt: 
 
strada Puţul cu Apa Rece, strada Voila, strada Ulmului, strada Steluţelor, strada Freamătului, strada Boian Tronson II, strada Mircea cel Bătrân Tronson II, strada Malinului,  strada Ruginoasa, strada Albişor Tronson II, strada Calabreaza, strada Stupilor, strada Inului, strada Ţesătorilor, strada Spicului, strada Mugurilor, strada Toporaşi, strada Chilia, strada Pictor Rosenthal Tronson 1, strada Pictor Rosenthal Tronson 2, Intrarea Pârâului, Aleea Berceni, Intrarea Moara Nouă, Aleea Româneşti, Intrarea Cătunu.
 
De asemenea, se va realiza îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban prin amenajarea unui loc de joacă pentru copii, pentru amplasamentul Aleea Berceni, nr. 2A, contribuind astfel si la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al cartierului Pictor Rosenthal. Locul de joacă se va întinde pe o suprafaţă de 613 m şi va fi destinat copiilor cu vârsta între 3-14 ani, inclusiv copiilor cu dizabilităţi.
 
Reamintim că în cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploieşti 2007-2025 a fost identificată necesitatea creşterii calităţii vieţii locale a cartierului Pictor Rosenthal prin reabilitarea infrastructurii urbane de bază, în domeniul asigurării cu apă potabilă, canalizare, drumuri, educaţie la nivel preşcolar şi şcolar, etc. Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL” are astfel un impact direct asupra beneficiarilor finali ai investiţiei, respectiv ploieştenii care locuiesc în cartierul Pictor Rosenthal.
 
Valoarea totală a proiectului “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL” este de 22.685.458,00  lei.
 
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti