Primaria Ploiesti a semnat contractul de finanţare a proiectului Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt
COMUNICAT DE PRESĂ PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 
Primarul municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanţare a proiectului Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin Lărgire la 4 benzi, Reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson sos. Vestului – Limita Oraş, inclusiv terminal multimodal.
 
Municipalitatea ploieşteană a câştigat finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operaţiunea - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 
Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
 
Astfel, se va îmbunătăţi calitatea călătoriilor cu modurile nemotorizate, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport în municipiul Ploieşti, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanţare, prin implementarea următoarelor măsuri:
Amenajare infrastructură pentru închiriere biciclete bike rental/bike sharing, în zonele: intersecţia străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi Şoseaua Vestului; intersecţia străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi strada Târgoviştei;
Construire pistă de biciclete;
Construire staţii/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride
 
Un alt obiectiv important al proiectului este creşterea calităţii şi siguranţei transportului public în municipiul Ploieşti, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanţare, prin aplicarea următoarelor măsuri:
Construirea şi dotarea unei clădiri noi cu rol de staţie capăt de linie şi a infrastructurii de deservire a acestuia (spaţiu urban cu destinaţie Terminal Multimodal) ce va cuprinde: amenajare platforma circulaţii; amenajare staţii de îmbarcare - debarcare pentru troleibuz; amenajarea locuri de parcare pentru autobuze, microbuze şi maxi-taxi; amenajare staţie pentru taxiuri; amenajarea infrastructurii de parcare şi preluare a bicicletelor denumită platforma „bike-rental/ bike-sharing”; amenajarea locuri de parcare pentru motociclete; amenajare trotuare si piste de biciclişti; construire clădire, cu sala de aşteptare şi spaţiile
anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc), amenajare exterioară; mobilier urban; amenajare platforma depozitare containere deşeuri);
Modernizarea staţiilor de aşteptare, pe tronsonul Selgros – intersecţie Şoseaua Vestului;
 Realizare parcare autoturisme de tip „park and ride” (in cadrul terminalului);
Modernizare reţea de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz;
Realizare sistem de e-ticketing;
Amenajarea cu elemente specifice ale managementului de trafic.
 
De asemenea, se va obţine reducerea congestiei din traficul rutier, în municipiul Ploieşti, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanţare, prin asigurarea următoarelor măsuri:
Extindere carosabil în zona pasaj CFR Podul Înalt, de la 1 bandă pe sens la 2 benzi pe sens, în scopul instituirii benzii dedicate transportului public pe tronsonul Selgros – intersecţie Şoseaua Vestului;
 Amenajare sensuri giratorii la intersecţia străzii.
 
În acest context, menţionăm succint investiţiile ce vor fi executate în cadrul acestui amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere locale:
Lucrări pentru eliberarea amplasamentului
demolarea clădirilor C1, C3, C5 si C11, astfel încât să se poată amenaja amplasamentul noului Terminal Multimodal
Lucrări de sprijinire în zona pasajului Podul Înalt
necesitatea introducerii unor ziduri de sprijin, între partea carosabilă şi trotuare, respectiv între trotuare şi spaţiile verzi adiacente. Lucrările de sprijinire vor fi realizate din beton armat şi vor avea elevaţii cu înălţime variabilă, în funcţie de configuraţia terenului şi de profilul longitudinal pe fiecare fir de circulaţie rutieră sau pietonală.
Amenajare şi reconfigurare carosabil strada Gh. Grigore Cantacuzino
extindere carosabil în zona pasaj CFR Podul Înalt, de la 1 banda pe sens la 2 benzi pe sens, în scopul instituirii benzii dedicate transportului public pe tronsonul Selgros – intersecţie strada Vestului;
amenajare sensuri giratorii la intersecţia străzii Gh. Grigore Cantacuzino cu strada Gen. Eremia Grigorescu şi respectiv intrarea în viitorul Terminal Multimodal.
amenajare infrastructură pentru închiriere biciclete bike rental/bike sharing în zonele: intersecţia străzii Gh. Grigore Cantacuzino si Şoseaua Vestului; intersecţia străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi strada Târgoviştei. În fiecare zonă se vor amenaja locuri de parcare.
Construcţie piste de biciclete pe o lungime de 1,24 km.
Construirea si dotarea unei clădiri noi cu rol de staţie de aşteptare pentru transport persoane şi a infrastructurii de deservire a acestuia
Construcţia de platforme park & ride
Realizare sistem de e-ticketing
Amplasarea de mobilier urban pentru exterior: coşuri de gunoi cu posibilitate de colectare selectivă şi coşuri de gunoi cu scrumiere ataşate sau încorporate, cişmele, rasteluri pentru biciclete, rame de protecţie pentru copaci, panouri de orientare şi informare.
Modernizarea staţiilor de aşteptare: modernizare staţii de aşteptare călători existente pe tronsonul Selgros – intersecţie Şoseaua Vestului, montarea de panouri electronice de informare, aferente sistemului de management de trafic şi camere de monitorizare.
Extinderea ariei de acoperire a sistemului de management al traficului prin montarea de panouri de informare în staţiile de transport public şi în cadrul clădirii terminalului şi prin montarea de semafoare conectate la dispeceratul sistemului de management al traficului.
Modernizare reţea de contact: modernizarea si reabilitarea reţelei de contact şi accesorii pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz.
 
 
 
Valoarea totală a  proiectului Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin Lărgire la 4 benzi, Reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson sos. Vestului – Limita Oraş, inclusiv terminal multimodal este de  65,554,957.34 lei