Primaria Municipiului Ploieşti incepe  acţiunile  de  dezinsecţie pe domeniul public
Primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, a dispus acţiuni de  dezinsecţie pe domeniul public al municipiului Ploieşti, care se vor derula, în perioada 10-20 august a.c., prin operatorul S.C. Coral Impex S.R.L.
 
Reamintim că, în municipiul Ploieşti, acţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la nivelul domeniului public s-au desfăşurat periodic, începând cu luna aprilie 2020, prin operatorul de specialitate amintit.  
 
Menţionăm că, produsele utilizate în cadrul acestor lucrări vor fi următoarele:
Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Vectobac WG, având substanţa activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
Dimilin 25 WP, având substanţa activa difluorobenzamide, folosit pentru combaterea larvelor;
Detral Super, având substanţa activa deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
Biopren 50 LML, având substanţa activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor.
 
 Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
 
Primăria Municipiului Ploieşti face precizarea că, pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public cât şi pe cel  privat.
 
Astfel, recomandăm cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea desfăşurată de administraţia publică locală.
 
De asemenea, rugăm cetăţenii direct interesaţi ca,  în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. fiind absolvite de orice responsabilitate.
 
Totodată, informăm ploieştenii că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie pe domeniul public va fi prelungită.
 
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti 
Foto cu caracter ilustrativ