Primăria Ploieşti a semnat contractul  de modernizare a infrastructurii dintre Gara de Vest şi Gara de Sud
Comunicat Primăria mun. Ploieşti:
 
Primarul Municipiului Ploieşti, Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii rutiere şi de transport public între Gara de Sud şi Gara de Vest (strada Libertăţii), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor – Etapa II ”.
 Astfel, se va crea un nou traseu şi se va asigura scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public în Municipiul Ploieşti atât prin modernizarea şi extinderea reţelei de troleu cât şi prin amenajarea şi reconfigurarea carosabilului, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Această etapă a proiectului va implica realizarea următoarelor măsuri:
 
Crearea reţelei de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest – 5,6 km;
Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere (benzi dedicate) pentru transportul public de călători troleibuz, între Piaţa Gării de Vest şi intersecţia cu strada Macazului;
Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, între Piaţa 1 Decembrie 1918 şi intersecţia cu strada Macazului;
Construirea şi modernizarea a patru staţii de transport public de călători, între Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest.
De asemenea, se vor realiza piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje şi indicatoare rutiere, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare, după cum urmează:
 
Amenajarea trotuarelor şi pistelor de biciclete (5.366 ml) pe legătură Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest;
Amenajarea unei parcări de biciclete de 20 locuri, la intersecţia dintre strada Depoului şi strada Rudului.
Un alt obiectiv specific acestui proiect îl reprezintă extinderea sistemului de management al traficului, prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Concret se vor implementa următoarele măsuri:
 
Instalarea panourilor de afişare electronice în staţiile de aşteptare aferente troleibuzelor/autobuzelor;
Instalarea de sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecţiile semnalizate/semaforizate.
Cerere de finanţare a acestui proiect implică realizarea următoarelor investiţii:
 
Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători
Se vor amenaja 4 staţii de aşteptare autobuz/ troleibuz.
 
Realizarea reţelei de troleibuz, legătura Piaţa 1 Decembrie 1918 – Gara de Vest
Lungimea totală a firului de contact construit prin proiect va fi de 5,6 km.
 
Amenajarea de parcări şi piste de biciclete
Se vor realiza piste de biciclete (5.366 ml) pe toată lungimea legăturii dintre Gara de Sud şi Gara de Vest, cu lăţimea de 1 m.
 
Acestea sunt realizate dintr-o structura elastică şi sunt evidenţiate prin marcaj plin amprentat şi marcaje longitudinale. Este prevăzută şi amenajarea unui loc special de parcare şi preluare a bicicletelor de tip bike – sharing/ bike – rental cu rastel. Această locaţie se va afla la intersecţia dintre strada Depoului şi strada Rudului şi va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.
 
Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de calatori
Între Piaţa Gării de Vest şi intersecţia cu strada Macazului se va realiza construcţia, amenajarea şi reconfigurarea carosabilului în vederea creării benzilor dedicate circulaţiei transportului public urban.
 
Între Piaţa 1 Decembrie 1918 şi intersecţia cu strada Macazului se va amenaja şi reconfigura carosabilul pentru circulaţia prioritară a mijloacelor de transport public urban.
 
Se vor amenaja zone de staţionare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport în comun, cu o capacitate de 13 respectiv 17 locuri.
 
Întreg traseul va fi încadrat de spatii de siguranţă, piste pentru biciclişti şi trotuare. Vor fi reconfigurate traseele reţelelor edilitare existente pe întreg amplasamentul şi vor fi incluse elemente pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere.
 
De asemenea se va realiza construirea/modernizarea infrastructurii rutiere, respectiv a părţii carosabile utilizate în comun de mijloacele de transport public de călători, care vor avea asigurată prioritatea în trafic, precum şi de autoturisme.
 
Amenajare spaţii verzi (Plantare copaci, amenajare spaţii verzi)
Extinderea sistemelor de management al traficului
Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în staţiile de transport public, inclusiv camere de monitorizare
Sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată, ce asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecţiile semnalizate/semaforizate
Astfel, infrastructura rutieră nou creată va consta în:
 
– transport public urban de călători – troleibuz –
 
– piste de biciclete
 
– trasee/spaţii pietonale.
 
Valoarea totală a  proiectului “Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii rutiere şi de transport public între Gara de Sud şi Gara de Vest (strada Libertăţii), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor – Etapa II ” este de  92,711,199.23 lei.