Proiecte realizate de Primăria comunei Lapoş, în perioada 2012-2020
 
Amenajare staţii de călători în satele Lapoş şi Laposel-2012
Construire Grădiniţă in satul Lapos-2013
Reabilitare drum comunal satul Pietricica-2014
Întocmire studiu fezabilitate proiect de asfaltare, modernizare drumuri locale în comuna Lapoş -2014
Balastare drumuri locale in satele Lapoş, Lăpoşel şi Glod-2014
Reparaţii cămine culturale in  Lapoş şi Laposel-2014
Reabilitare dispensar medical Lapos-2015
A.întocmire proiect, reabilitare modernizare şi extindere Scoală Lapoş, documentatie-2015
Întreţinere drumuri locale Lapoş prin pietruire-2016
Reabilitarea şi modernizarea şcolii din Lapoş 2017 au început lucrările-finalizate în anul 2020.
 Reabilitarea şi modernizare drumuri în comuna Lapoş prin asfaltare, lucrări în derulare.
Dotare Cămin Cultural Lăpoşel cu mobilier şi vesela- 2016
 Dotare cu mobilier Scoală Lapoş- 2019
În fiecare iarna- asigurare Servicii de deszăpezire a tuturor străzilor din localitate.
2012-2020(în fiecare an)-Lucrari de îmbunătăţire şi modernizare a iluminatului public.
 
” Reabilitarea şi modernizarea drumurilor în satele Lapoş, Lăpoşel şi Glod continuă.
 Lucrări importante se află în desfăşurare pe drumurile locale.
În anii următori toate drumurile vor fi modernizate.
Pod în satul Lăpoşel şi reparaţii la căminul afectat de inundaţiile din 2019.”
 
Proiectele de investiţii au fost realizate prin PNDL, CNI şi bugetul local.”
 
” Proiecte importante finanţate cu bani de la Guvern, cu fonduri locale sau alte surse, prin care comună Lapoş va beneficia de o creştere a confortului cetăţenilor.
 
În Lapoş, de 8 ani, s-a lucrat intens, proiecte de investiţii prin PNDL, CNI şi bugetul local.
 
Cu muncă, implicare şi perseverenţă s-au încheiat lucrările de investiţii la unităţile de învăţământ din localitate.
Lucrările la grădiniţa şi şcoala Lapoş s-au finalizat cu bine.
 
Avem iluminat public modern în toată comună. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor în satele Lapoş, Lăpoşel şi Glod continuă. 
Lucrări importante se află în desfăşurare pe drumurile locale. În anii următori toate drumurile noastre vor fi modernizate.
 Pod în satul Lăpoşel şi reparaţii la căminul afectat de inundaţiile din 2019.
 
Putem spune, fără a greşi, că procesul de dezvoltare şi modernizare a comunei Lapoş continuă.
 
Practic, întreaga comună este un şantier continuu. Se asfaltează, se vor construi poduri, se vor consolida maluri, se regularizează pâraie.
Utilajele sunt la lucru de luni până sâmbătă, atât cât vremea permite. Multe dintre aceste investiţii au ca termen de finalizare sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor.
 
În paralel, primăria lucrează la noi proiecte, ce vor fi implementate imediat cum vor fi aprobate şi se va obţine şi finanţarea.
Şi dacă toate proiectele în execuţie vor aduce asfalt pe fiecare stradă, planurile sunt mari în continuare: realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare în toată comună.
 
În ultimii ani, administraţia locală a făcut eforturi mari pentru că cetăţenii să beneficieze de cele mai bune condiţii de trai.” a declarat pentru Info Ploieşti City-Dumitru Constantin Târlea (Primar com. Lapoş)