Primăria municipiului Ploieşti va efectua servicii de dezinsecţie pe suprafaţa domeniului public, în perioada 15 - 21 iunie 2020
 
Primăria municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa cetăţenilor că, în perioada 15 - 21 iunie 2020, se vor efectua servicii de dezinsecţie pe suprafaţa domeniului public al municipiului Ploieşti, în baza Acordului Cadru încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
Produsele insecticide utilizate sunt:
 
Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
 
Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate. Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
 
Pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice în vederea efectuării activităţii de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
 
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de deratizare va fi prelungită.
 
Vă rugăm ca în perioada menţionată să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
 
Sursă: Comunicat Primăria mun. Ploieşti
 
Foto cu caracter ilustrativ