Primăria Ploieşti a semnat proiectul major de infrastructură între Gara de Sud şi Gara de Vest
 
Primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanţare a proiectului “Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii rutiere şi de transport public între Gara de Sud şi Gara de Vest (strada Libertăţii), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor – Etapa I”.
Municipalitatea ploieşteană a câştigat finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operaţiunea - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploieşti.
 
Astfel, se va eficientiza şi îmbunătăţi transportul public de calatori, prin amenajarea şi reconfigurarea zonelor Piaţa 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Această măsură va implica punerea în practică a următoarelor obiective:
Construirea unei clădiri cu rol de staţie capăt de linie pentru transport persoane şi a infrastructurii de deservire a acestuia, în Piaţa 1 Decembrie 1918; 
Amenajarea de staţii de aşteptare autobuz/troleibuz, în cele două zone aferente gărilor; 
Construcţia de platforme park & ride, în zonele Piaţa 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest; 
Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători; 
Modernizarea firului de contact pentru troleibuz în zona Piaţa 1 Decembrie 1918 şi extinderea reţelei de contact în zona Gării de Vest.
 
Un alt segment al proiectului axat pe diminuarea poluării atmosferice a oraşului nostru îl reprezintă crearea unor condiţii adecvate de utilizare în siguranţă a modurilor nemotorizate de transport, prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Se vor construi, moderniza şi extinde traseele/zonele pentru pietoni, prin realizarea unui pasaj pietonal în perimetrul Gării de Sud şi reconfigurare/refacerea trotuarelor în cele două zone aferente proiectului.
Totodată, se vor executa şi lucrări de amenajare parcări (2 parcări cu 40 de locuri) şi piste de biciclete (544 ml), în zonele Piaţa 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest.
 
O altă măsură utilă şi importantă prevăzută în acest nou proiect o reprezintă extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare în timp real a pasagerilor şi modernizarea staţiilor de aşteptare călători, în Piaţa 1 Decembrie 1918 şi la Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare.
Sistemele de informare în timp real a pasagerilor vor fi amplasate în staţiile de transport public, iar sistemele de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată vor asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecţiile semnalizate/semaforizate ale Ploieştiului.
 
În altă ordine de idei, prin construirea si modernizarea staţiilor de transport public de călători se vor amenaja staţii de aşteptare autobuz/troleibuz, ce vor fi dotate cu bănci din lemn şi aluminiu, în Piaţa 1 Decembrie 1918 (4 staţii de aşteptare călători, 3 de îmbarcare/debarcare şi 1 de debarcare pentru troleibuze şi autobuze), iar la Gara de Vest se vor amenaja 2 staţii de aşteptare călători, 1 de îmbarcare şi 1 de debarcare pasageri pentru troleibuz. 
 
De asemenea, în ceea ce priveşte staţia capăt de linie din Piaţa 1 Decembrie 1918, această investiţie va implica realizarea unei clădiri cu rol de staţie de aşteptare, inclusiv cu spaţiile anexe necesare (ex.: vânzare bilete, sisteme de supraveghere video, spaţii administrative şi tehnice, grupuri sanitare, facilităţi pentru persoanele cu dezabilităţi, etc.). Se va amenaja în incinta clădirii şi o staţie de aşteptare peroane de îmbarcare/debarcare călători pentru microbuze şi maxi-taxi.
În faţa Gării de Sud vor fi realizate zone de staţionare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport în comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi. 
 
Finanţarea obţinută prin acest proiect va asigura şi amenajarea de parcări (40 locuri de parcare împărţite în cele două zone prevăzute în proiect – Piaţa 1 Decembrie 1918, Gara de Vest) şi piste de biciclete (544 ml).
 
Totodată, construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”. Prin acest obiectiv, municipalitatea ploieşteană va realiza în total 80 de locuri de parcare de transfer de tip „park and ride” din care 4 locuri pentru persoane cu dizabilităţi, în zonele amintite, după cum urmează: 
în Piaţa 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi;
în imediata vecinătate a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personală, în regim de „24 hours parking”, „EZ parking” şi „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi. Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR. Parcările amenajate vor fi dotate cu cabină pază.
 
În ceea ce priveşte construirea/modernizarea/extinderea traseelor/zonelor destinate pietonilor, punerea în practică a acestui proiect va aduce următoarele investiţii: 
 
În faţa Gării de Sud, pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un pasaj (tunel) subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi. Acest pasaj subteran va asigura legătura între Gara de Sud, Terminal şi clădirea staţie de aşteptare. Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adâncimea de fundare fiind la -7,50 m faţă de cota terenului amenajat. În cadrul pasajului pietonal se vor monta: 
- Camere de luat vederi cu IR în construcţie antivandalism.
- Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieţei, montat atât în pasaj, cât şi în zonele de acces;
- Coşuri de gunoi pentru colectare selectivă.
În perimetrele aferente celor două gări se vor reconfigura/reface trotuarele.
 
Proiectul amintit implică şi configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de calatori pe o suprafaţă de 8642 mp a infrastructurii rutiere după cum urmează:
• în Piaţa 1 Decembrie 1918: 
- Lungimea totală a carosabilului supus modernizării este de 371 ml (din care 153 ml lungimea benzilor separate pentru troleibuz), respectiv 230 ml reprezentând intersecţia din fata Gării de Sud. Vor fi incluse şi elemente pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere
• în zona Gara de Vest:
 - Lăţimea trotuarelor va fi între 1,80 m şi 4 m.
- Se va amenaja un sens giratoriu la intersecţia străzii Libertăţii tronson II cu străzile Libertăţii, Domnişori şi cu accesul în Terminalul Gării de Vest. Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizându-se legătura pietonala dintre staţiile de autobuze/troleibuze şi acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orăşeneşti. Aceasta intersecţie va fi semaforizata având în vedere amploarea traficului din zona străzii Libertăţii şi de necesităţile de transport multimodal ale zonei.
 - De asemenea, vor fi reconfigurate traseele reţelelor edilitare existente pe întreg amplasamentul şi vor fi incluse elemente pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere.
 
În final menţionăm că, proiectul va mai implica construirea a 2 puncte de reîncărcare a autovehiculelor electrice, de tip fast charger, în faţa Gării de Vest, amenajarea spaţiilor verzi aferente, precum şi extinderea sistemelor de management în trafic, investiţie amintită mai sus.
 
Valoarea totală a proiectului “Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii rutiere şi de transport public între Gara de Sud şi Gara de Vest (strada Libertăţii), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor – Etapa I” este de 42,255,561.00 lei.
 
Sursa: Comunicat Primaria mun. Ploiesti