Examen şi curs online la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat şi-a adaptat activitatea la noile condiţii impuse de criza coronavirusului, la acestă oră soluţionarea litigiilor, precum şi examenul de primire în profesia de arbitru şi pregătirea profesională desfăşurându-se online.
Tribunalul îşi recrutează noi arbitri printr-un interviu şi o probă practică, ambele organizare online. Candidaţii admişi vor urma un curs de pregătire profesională de 120 de ore. Participarea la curs se va face prin intermediul platformelor electronice.
Condiţiile de primire în rândul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt mai severe de la o promoţie la alta, astfel încât în profesie să intre doar candidaţii foarte bine pregătiţi din punct de vedere profesional, cu o conduită civică ireproşabilă şi cu reale calităţi de arbitru.
Candidaţii admişi vor depune Jurământul de Arbitru în cadrul unei ceremonii, organizată în luna septembrie a.c., în cadrul Manifestării „Zilele Arbitrajului Instituţionalizat”.

Ceea ce părea la ani lumină distanţă, până acum două luni, se întâmplă astăzi şi va rămâne valabil pentru viitor. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, asemenea altor instituţii, firme şi...


Examen online la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat

Potrivit noului Regulament de accedere în rândul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, toate activităţile aferente examenului se  desfăşoară cu respectarea măsurilor autorităţilor de limitare a infectării cu virusul COVID -19, respectiv dosarele se depun la sediul central al Tribunalului prin poştă sau firme de curierat, interviul şi proba practică se susţin prin platforma electronică Zoom.

Anul acesta, potrivit declaraţiilor conducerii Tribunalului, sunt câteva noutăţi în privinţa organizării examenului, respectiv s-a renunţat la testul grilă, în schimb în cadrul interviului candidaţii vor primi trei întrebări la care vor răspunde în direct. Întrebările sunt din bibliografia de examen, mai precis din Cartea a IV-a despre arbitraj (art. art. 541 – 621 Cod proc. civ.). Interviul candidaţilor va avea loc în perioada 16 - 21 iunie 2020.

Candidaţii admişi în urma interviului vor susţine în data de 27 iunie 2020, examenul propriu-zis, care constă în rezolvarea unei speţe. Timpul alocat fiind de 90 de minute. În cadrul acestei probe candidaţii au voie să consulte Codul de procedură civilă, Codul Civil şi orice acte normative care au incidenţă cu speţa data spre rezolvare, însă nu au voie sa se consulte cu alte persoane.

Comisia de examinare va lua măsuri sporite, astfel încât să nu existe incidente şi cazuri de fraudare a examenului.
„Mă bucur ca s-a renunţat la testele grila, întrucât acestea, din punctul meu de vedere, nu semnifică pregătirea candidatulu. Întrebarile în direct din C.proc.civ. şi o speţă sunt, într-adevăr, elocvente şi semnificative în sensul că examinatorul îşi dă seama de două lucruri şi anume: teoretic daca ştie procedura în arbitraj şi gândirea juridică şi abilitatea de arbitru în soluţionarea speţei. Consider că actualul Regulament prevede un mod elegant şi profesional de examinare a candidaţilor pentru admiterea în profesia de arbitru”, a declarat arbitru Betrice - Tanţa Strat membru în comisia de examinare.

Cursuri la distanţă pentru noii arbitrii

Pentru a obţine calitatea de arbitru, candidaţii admişi vor urma un curs de 120 de ore de pregătire privind arbitrajul, din care 80 ore sunt rezervate activităţilor practice.

Prezenţa la curs este obligatorie, potrivit Regulamentului de primire în profesie, candidaţii care absentează nejustificat sau pe motive neîntemeiate riscând să nu fie primiţi la depunerea Jurâmântului şi să nu fie însccrişi pe Tabloul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.
Anul acesta echipa de formatori a Tribunalului se completează cu un nou membru, doamna arbitru Betrice - Tanţa Strat, fost magistrat în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu studii şi cercetări în domeniul procedurii civile şi  dreptului internaţional privat şi cu un frumos portofoliu de lucrări publicate în reviste cu caracter juridic. În cadrul cursului noul formator va preda teme privind probele şi excepţiile în procedura arbitrală şi va urmări şi verifica activităţile practice ale cursanţilor.

„Ne dorim să avem în echipa Tribunalului arbitri foarte bine pregătiţi, care să facă faţă oricăror situaţii ce se pot ivi pe timpul soluţionării unei cauze, de aceea suntem foarte riguroşi în selcţia şi pregătirea acestora. Viitorii arbitri vor economisi timp şi bani, prin participarea la acest curs. Responsabilitatea organizatorilor va fi însă sporită, deoarece pe lângă sarcinile aferente oricărui curs, se mai adaugă şi cele privitoare la buna funcţionare a platformei utilizate, astfel încât participanţii şi formatorii să depăşească barierele distanţei şi să lucreze ca şi cum ar fi faţă în faţă. În organizarea online a probelor practice beneficiem de recenta noastră experienţă în soluţionarea online a litigiilor.”, a explicat arbitru Rodica Vlaicu, preşedintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Litigii care se pot soluţiona prin arbitraj

Poate fi supusă arbitrajului orice cauză civilă privitoare la drepturi de care părţile pot să dispună şi au încheiat în prealabil o convenţie arbitrală, adică o înţelegere potrivit căreia în cazul unui litigiu se vor adresa pentru soluţionarea acestuia unei entităţi de arbitraj.
Printre cele mai frecvente cauze judecate la nivelul Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat se numără cele izvorâte din executarea unor contracte de prestări servicii şi care privesc închirierea unor spaţii de locuit sau comerciale, litigiile privitoare la relaţiile de muncă, partajele succesorale şi între foşti soţi, litigiile din domeniul dreptului proprietăţii intelectuale şi cele apărute între persoane juridice şi societăţile de asigurare.

În anul 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Norma 18/2017, potrivit căreia conflictele izvorâte din încheierea, executarea şi rezilierea contractelor de asigurare se pot soluţiona prin arbitraj sau mediere. În aceste cazuri, potrivit normei, societăţile de asigurare şi brokerii au obligaţia să participe la procedura arbitrală. În litigiile din domeniul asigurărilor nu mai este necesară încheierea în prealabil a convenţiei arbitrale.

Despre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o jurisdicţie alternativă la instanţa de judecată statală, cu caracter privat, care funcţionează în mod permanent pe lângă Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, potrivit dispoziţiilor art. 616 din Codul de procedură civilă.
Tribunalul şi-a deschis porţile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de Procedură Civilă. Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt definitive şi obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

Pentru a fi eligibil faţă de instanţa statală de judecată, tribunalul a instituit pentru justiţiabili o serie de avantaje, precum: confidenţialitate, celeritate, costuri reduse, procedură flexibilă, posibilitatea dată părţilor de a-şi alege arbitrii.
Totodată, părţile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Activitatea desfăşurată de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este în interesul statului român deoarece: preia o mare parte din dosarele civile reducând volumul de muncă din instanţele statale; contribuie la creşterea calităţii actului de justiţie şi la reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat destinate susţinerii Justiţiei; scăderea numărului de dosare  în care statul român este reclamat la CEDO pentru erori judiciare şi implicit a sancţiunilor aplicate de această instituţie României.