Activitatea Tribunalului Permanent de Arbiraj Instituţionalizat în contextul pandemiei coronavirusului

Apariţia cazurilor de COVID -19 pe teritoriul României şi măsurile adoptate de autorităţi în vederea limitării răspândirii acestora, a afectat procesul de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de drept comun şi al tribunalelor de arbitraj determinând conducerea acestora să adapteze activitatea la noile condiţii.

Pentru a afla impactul crizei coronavirusului asupra activităţii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat stăm astăzi de vorbă cu d-na arbitru Rodica Vlaicu, presedintele acestei instituţii. 

 • Reporter: Oamenii au nevoie de justiţie chiar şi în vremuri de pandemie. Ce soluţie aţi găsit pentru a veni în întâmpinarea nevoilor justiţiabililor?
 • Rodica Vlaicu: Da, oamenii au nevoie de justiţie şi în vremuri de pandemie! Din păcate criza provocată de coronavirus a luat pe nepregătite atât instanţele statale de judecată cât şi pe cele private, în speţă tribunalele de arbitraj. Privitor la activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, vă mărturisesc că în prima saptâmână după instituirea măsurilor de urgenţă am fost complet derutaţi, după care am început să căutăm soluţii astfel încât activitatea noastră să aibă continuitate şi să asigurăm celeritate în judecarea cauzelor chiar şi în situaţie de pandemie. Având în vedere că procedura nostră de lucru este una flexibilă, am reuşit cu destul de multă uşurinţă să ne adaptăm activitatea la noile condiţii. Astfel, la nivelul conducerii Tribunalului am luat decizia ca schimbul de actele procedurale să se realizeze prin poşta electronică, iar şedinţele de arbitraj se realizeza printr-o platformă online.

 

 • Reporter: Cum se desfăşoară o şedinţă de arbitraj online?
 • Rodica Vlaicu: procedura este aceeaşi, cu singura diferenţă că atât arbitrii, cât şi părţile sau reprezentanţii acestora nu se mai prezintă fizic la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, ci se conectează la platforma electronică. Asistentul arbitral va asigura în fiecare caz în parte, în timp util, linkurile necesare conetării tuturor celor implicaţi în cauză, astfel încât dreptul de apărare al părţilor să fie garantat. Precizez că deja am soluţionat prin intermediul platformei electronice câteva dosare şi activitatea s-a desfăşurat în bune condiţii, ca şi cum arbitrii şi părţile ar fi fost fizic în sala de judecată. Sunetul a fost perfect, părţile au respectat disciplina dialogului şi arbitrii au reuşit să judece cauza fără nici un fel de impedimente.

 

 • Reporter: Cum procedaţi cu actele si taxele de achitat?
 • Rodica Vlaicu: Ca şi până acum taxele de înregistrare dosar şi taxele arbitrale se achită în contul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat, pe lângă care funcţionează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat. Părţile comunică prin poşta electronică dovada achitării acestor taxe, iar dacă nu au comunicat acestă dovadă, plata taxelor şi cuantumul acestora rezultă din extrasele de cont.

           

 • Reporter: Este aceasta cea mai mare încercare în desfăşurarea activităţii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat de până acum sau v-aţi mai confruntat şi cu alte piedici?
 • Rodica Vlaicu: Orice instituţie sau organizaţie se confruntă în activitatea curentă cu obstacole, important este să găsească soluţii pentru a le depăşi. Acelaşi lucru pot spune şi despre Tribunalul Permanent de Arbiraj Instituţionalizat, care, în cei cinci ani de activitate, a fost uneori în faţa unor situaţii mai puţin placute sau mai bine zis neaşteptate, dar am reuşit de fiecare dată cu concursul arbitrilor şi partenerilor noştrii să trecem cu bine. Privitor la organizarea activităţii în contextul crizei coronavirusului, a fost mai degrabă o provocare la adresa echipei manageriale, care tebuia chiar şi vreme de pandemie să asigure condiţiile de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat în termen de maxim şase luni şi cu respectarea tuturor principiilor fundamentale ale procesului civil, mai puţin publicitatea întrucât şedinţele de arbitraj sunt confidenţiale.

 

 • Reporter: Când această stare cauzată de COVID-19 va trece, veţi păstra posibilitatea şedinţelor de arbitraj online pentru anumite cazuri?
 • Rodica Vlaicu: Da, de ce nu, cu condiţia ca părţile să solicite în scris organizarea online a şedinţelor de arbitraj. Mărturisesc că la început am avut unele ezitări în privinţa soluţionării prin intermediul platformei electronice a dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat. Am avut temerea că pot să apară disfuncţii în utilizarea mijloacelor electronice care să greveze buna soluţionare a cauzelor, dar după primele şedinţe acestea au dispărut. La acestă oră considerăm că este benefic părţilor să utilizăm în activitatea noastră posibilităţile oferite de evoluţia tehnologiei.  Sunt situaţii în care părţile sau reprezentanţii acestora parcurg distanţe mari pentru a participa la sedinţele de judecată, consumând timp şi bani, în noile condiţii pot să solicite în scris participarea online. Pot spune ca în orice lucru rău există şi o fărâmă de bine. Din proprie iniţiativă, fără să fi existat măsurile autorităţilor de restrângere a unor drepturi şi libertăţi, nu am fi rcurs la mijloacele electronice de comunicare. Această experienţă ne prinde bine în activitatea noastră curentă.

 

 • Reporter: Veţi continua formarea arbitrilor anul acesta?
 • Rodica Vlaicu: Da, avem planificate şi în acest an activităţi de formare a arbitrilor. Mai aşteptăm două - trei săptămâni să vedem ce decizii iau autorităţile, dacă scade numărul de cazuri de COVID -19 şi la rândul nostru să hotărâm în privinţa pregătirii profesionale a arbitrilor şi cum ne adaptăm la noile condiţii. Avem în vedere, printre altele, organizarea prin intermediul sistemelor electronice a pregătirii arbitrilor. Va fi mai greu la început, pentru că se pune accent pe partea practică, fiind organizate simulări şi jocuri de rol, în cadrul cărora formatorul urmăreşte îndeaproape evoluţia fiecărui participant şi intervine ori de câte ori este cazul, dar până la capăt este posibil să adoptăm şi acestă formă de pregătire.

De asemenea, intenţionăm să organizăm examen de primire în rândul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat. Iniţial acest examen a fost programat pentru data de 9 mai 2020. Activităţile aferente organizării acestui examen au fost suspendate imediat ce a fost instituită starea de urgenţă, însă intenţionăm să le reluăm după data de 15 mai a.c.. Nu pot să vă comunic la acestă oră data examenului, însă pot să vă spun că avem înregistrate dosare de candidaţi şi am primit în această perioadă numeroase mesaje şi telefoane din partea unor absolvenţi de studii juridice care doresc să activeze în domeniul arbitrajului.

 

 • Reporter:  Ce planuri mai aveţi în agendă ca preşedinte al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat?
 • Rodica Vlaicu: Programul managerial pentru anul 2020 este unul foarte bogat, acesta cuprinde pe lângă activităţile de pregătire a arbitrilor, organizare unor evenimente, inclusiv a ediţiei a V-a a Manifestării „Zilele Arbitrajului Instituţionalizat”. În acest an, vom continua colaborarea cu cei 23 de parteneri, instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi vom încheia noi parteneriate care să ne asigure o mai bună vizibilitate şi front de lucru pentru arbitrii noştri.

De asemenea, urmează să înaintăm documentaţia pentru relocarea la grupa profesii juridice a Codului COR pentru ocupaţia de „ARBITRU” şi să modificăm şi să completăm Regulile de procedură  şi Regulamentul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Totodată, dorim să avem un rol activ în cadrul grupului de consultare publică constituit la nivelul Secretariatului General al Guvernului, precum şi în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul Ministerului Justiţiei.

 

 • Reporter: Care sunt motivele pentru care cetăţenii apelează la serviciile Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat?
 •  Rodica Vlaicu: Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat oferă justitiabililor o serie de facilităţi, cum ar fi: rapiditate în soluţionarea cauzelor - timpul maxim de instrumentare a unui dosar este de 6 luni, costuri reduse, confidenţialitate, dreptul de a-şi alege arbitrii, procedura flexibilă.  Merită menţionat faptul că hotărârile pronunţate de arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt definitive şi obligatorii, au putere de lucru judecat, constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

 

 • Reporter: Pe timpul pandemiei, unde pot fi solicitate informaţii în legătură cu activitatea Tribunalului Permanent de Arbiyraj Instituţionalizat.
 • Rodica Vlaicu: pot fi solicitate relaţii la sediul Tribunalului, respectiv în Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl. 20, parter, ap. 1, pe adresele de e-mail: arbitraj.institutionalizat@gmail.com, vlaicu_rodica@yahoo.com sau la tel. 0733 046 033.