Primaria Ploiesti a semnat contractul de finanţare a proiectului “Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest
Primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre, a semnat contractul de finanţare a proiectului “Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de transport auto şi biciclete (Zona Spital Judeţean)”.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operaţiunea - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 
Obiectivul general al acestui proiect, de care va beneficia Municipiul Ploieşti, constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Astfel, prin intermediul acestui proiect se va asigura în primul rând creşterea calităţii şi siguranţei transportului public în Municipiul Ploieşti, obiectiv care se va realiza în decurs de 24 luni de la semnarea contractului de finanţare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt  următoarele:
 
Construire clădire staţie capăt de linie (cu sală de aşteptare, case de bilete, grupuri sanitare, punct sanitar, camera pentru mama şi copil, zonă destinată şoferilor, camere tehnice, spaţiu interior de joacă pentru copii, spaţiu pentru dispeceratul sistemului de management al traficului);
Amenajarea peroanelor de îmbarcare/ debarcare pentru călători;
Amenajarea de platforme rutiere pentru accese;
Instalarea panourilor de afişare electronice: în staţiile de aşteptare (în cadrul terminalului) şi cele de tramvai şi troleibuz;
Realizarea unei  parcări pentru autoturisme, de tip „park and ride” (în cadrul terminalului).
Totodată, un alt obiectiv important urmărit prin punerea în aplicare a proiectului este scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public şi reducerea congestiei din traficul rutier, în Municipiul Ploiesti, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt  următoarele:
Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului şi e-ticketing ce include hardware-ul si software-ul necesare - în cadrul terminalului intermodal;
Instalarea de senzori de detecţie a traficului, de module de comunicaţie cu elementele de semaforizare, de module de detecţie a poziţiei în trafic;
Realizarea de lucrări de upgrade (modernizare) a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecţii.
Al treilea obiectiv important, care se va realiza prin implementarea acestui proiect, va fi reglementarea circulaţiei mijloacelor de transport rutiere şi a circulaţiilor velo şi pietonale, în zona de Nord a Municipiului, prin reconfigurarea străzii Găgeni, care se va realiza în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt  următoarele:
Extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului şi intrarea Spitalului judetean, în scopul integrarii peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal;
Amenajarea a trei parcări de biciclete pe strada Găgeni (cca. 30 locuri în fiecare parcare);
Pistă de biciclete cu dublu sens, pe partea dreaptă a străzii Găgeni, dinspre intrarea în municipiu către Şoseaua Nordului;
Amenajarea trotuarelor şi pistelor de biciclete,  în cadrul terminalului intermodal.
Menţionăm că, proiectul “Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de transport auto şi biciclete (Zona Spital Judeţean)” este în valoare totală de 98,197,848.83 lei, iar cheltuielile totale cu contribuţia proprie sunt stabilite la 1,051,881.85 lei.
 
Comunicat Primaria mun.Ploiesti