Măsuri suplimentare luate de Consiliul Judeţean Prahova pentru reducerea răspândirii epidemiei de coronavirus Consiliul Judetean Prahova
 
 
Având în vedere deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul epidemiei de coronavirus - COVID19, precum şi activităţile desfăşurate de aparatul propriu al Consiliului Judeţean
Prahova şi a instituţiilor din subordinea sa, preşedintele Bogdan Toader a dispus următoarele măsuri suplimentare, pentru limitarea şi prevenirea posibilelor îmbolnăviri:
 
⛔ se suspendă activităţile publice, cât si cele private desfăşurate în interiorul incintelor instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, respectiv: Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Biblioteca Judeţeană ,,Nicolae Iorga”;
 
⛔ se suspendă orice activitate cultural-artistică, educativă, religioasă în incinta sălilor aparţinând Palatului Administrativ şi Palatului Culturii;
 
⭕sălile de şedinţă din cadrul Consiliului Judeţean Prahova se vor dezinfecta după fiecare utilizare.
 
⭕ persoanele care apelează la serviciile instituţiei vor staţiona la intrarea B, unde vor fi preluate de structura relaţii cu publicul, de la camera 61 şi de reprezentantul compartimentului instituţiei, care îi poate acorda informaţiile necesare.
⭕ angajaţii care asigură relaţiile cu publicul şi registratura Consiliului Judeţean Prahova îşi vor desfăşura activitatea cu respectarea măsurilor de protecţie, respectiv mănuşi şi mască, după caz.
 
⭕ personalul care desfăşoară activitate de încasări şi plăţi, precum şi cel din cadrul Biroului unic, din subordinea Arhitectului Şef îşi va desfăşura activitatea cu mască şi mănuşi.
 
⭕ angajaţii care au ca atribuţii verificarea activităţii operatorilor de transport rutier vor identifica dacă operatorii de transport respectă regulile de igienă şi protecţie cu privire la dezinfectarea mijlocului de transport.
 
⭕ angajaţii aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Prahova îşi vor desfăşura activitatea cu respectarea măsurilor de igienă şi siguranţă şi au obligaţia de a anunţa telefonic şeful ierarhic superior cu privire la apariţia unei simptomatologii/contactul cu persoane care vin din zonele aflate sub atenţionare privind incidenţa cazurilor de COVID-19, fiindu-le interzisă prezenţa la locul de muncă.
 
⭕Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, a hotărât achiziţionarea pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a unui echipament medical destinat diagnosticării rapide a infecţiilor cu coronavirus. Acesta va analiza probele de la suspecţii de coronavirus în doar şase ore, prin procedura Real Time – PCR.