Lansare proiect  „Proetic: etică + transparenţă + integritate – corupţie”,la Primaria Ploiesti
 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI/cabinet primar, în calitate de Beneficiar, alături de Fundaţia Terra Mileniul III implementează în perioada noiembrie 2018 – martie 2020 proiectul „Proetic: etică + transparenţă + integritate – corupţie”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Joi, 12 martie 2020, ora 11:30, la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, sala de sedinte de la etajul 7 va avea loc conferinţa de lansare a proiectului. 
Sunt aşteptate 20 de persoane, membri ai echipei de implementare, reprezentanţi ai administraţiei publice, ai societăţii civile, persoane din grupul ţintă, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Municipiului Ploieşti, prin implementarea de măsuri de prevenire a corupţiei, creşterea nivelului de educaţie anticorupţie a personalului, precum şi prin aplicarea normelor, măsurilor şi procedurilor în materie de etică, integritate şi anticorupţie reglementate la nivelul instituţiilor publice.
Grupul ţinţă al proiectului a inclus 40 de angajati ai UAT Municipiul Ploiesti
Rezultatele proiectului au fost atinse în totalitate, acestea fiind:
Adaptarea Codului de etică şi integritate, stabilirea procedurii privind consilierea etică a funcţionarilor publici si adoptarea unei proceduri privind respectarea Codului de etică şi integritate la nivelul Municipiului Ploieşti
Crearea unui manual de bune practici în vederea creşterii transparenţei, eticii şi integrităţii în administraţie publică;
Adoptarea unei proceduri de comunicare pe teme anticorupţie;
Informarea unui număr de 100 de persoane din cadrul Municipiului Ploieşti cu privire la măsurile anticorupţie reglementate de legislaţia naţională si participarea la dezbaterile organizate în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei la nivelul administraţiei publice locale a unui număr de 100 de persoane.
Redactarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea corupţiei; elaborarea şi diseminarea unui broşuri care cuprinde soluţii, acţiuni şi măsuri anticorupţie; redactarea şi diseminarea unui ghid de bune practici pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică;
Încheierea a 3 parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării iniţiativelor anticorupţie;
Realizarea unei metodologii de monitorizare a implementării măsurilor anticorupţie implementate la nivelul Municipiului Ploieşti; participarea unui număr de 50 de persoane la campania de educaţie anticorupţie şi de promovare a acţiunilor anticorupţie desfăşurate la nivelul Municipiului Ploieşti;
Organizarea unei campanii de educaţie anticorupţie şi de promovare a acţiunilor anticorupţie desfăşurată la nivelul Municipiului Ploieşti şi participarea unui număr de 50 persoane la această acţiune
Participarea a 40 de persoane la cursuri informale – Etica, integritate şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei; Managementul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie; Managementul conflictelor; Conduita profesională a funcţionarilor publici şi informare asupra principiilor orizontale în cadrul cursurilor informale;
Participarea a 40 de persoane la cursuri de formare profesională - expert prevenire şi combatere anticorupţie; competenţe sociale şi civice, cu accent pe egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă şi informare asupra principiilor orizontale în cadrul cursurilor de formare
Retrospectiva derulării proiectului evidenţiază că au fost realizate integral activităţile planificate, s-a asigurat publicitatea, promovarea şi vizibilitatea proiectului, respectând regulile din Manualul de Identitate Vizuală. 
Cod proiect 118799
Componenta 1 - CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate
Axa Prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente
Operaţiunea -  Creşterea transparentei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
 
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti