A  fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN  PLOIEŞTI”
Primaria  Municipiului Ploieşti,  a semnat, astăzi, contractul de finanţare pentru proiectul „EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GĂGENI - ŞOSEAUA NORDULUI - ŞOSEAUA VESTULUI - STR. LIBERTĂŢII (GARA DE VEST)”.
 
Proiectul respectiv este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public.
 
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploieşti (SIP) – etapa I: traseul tramvaiului 102.
 
Prin prezentul proiect se doreşte realizarea unei investiţii, care sa conducă la eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public al Municipiului Ploieşti, pe traseul tramvaiului 102  (str. Găgeni - Şoseaua Nordului Şoseaua Vestului-str. Libertăţii (Gara de Vest)). 
 
Măsurile ce vor fi implementate prin acest proiect vor duce la îndeplinirea a patru deziderate majore importante, atât din punct de vedere al siguranţei şi confortului în trafic, cât şi din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare, respectiv: 
reducerea amprentei de carbon generată de SIP; 
reducerea consumului de resurse naturale şi protejarea acestora; 
asigurarea iluminării zonelor publice, conform prevederilor legale în vigoare; 
reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, în special a costurilor cu energia şi întreţinerea. 
 
Astfel, se va realiza modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulaţie ale liniei de tramvai 102, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu, cu corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilităţi de conectivitate şi comunicare. Se va avea în vedere şi rezolvarea situaţiilor de conflict rutier, din punct de vedere luminos (intersecţii, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc).
 
De asemenea, se va proceda la  înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 staţii de aşteptare pentru călători, prin soluţii bazate pe LED, precum şi la implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului, bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API şi facilităţi de optimizare a consumului energetic. Proiectul prevede şi montarea de panouri fotovoltaice, care vor deservi corpurile de iluminat din staţiile de aşteptare pentru călători. 
 
Totodată, se va efectua reîntregirea şi extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED şi montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulaţie pietonală. 
 
Lucrările propuse se vor desfăşura pe traseul liniei 102 de tramvai, cu o lungime totala de 5,691 km de circulaţie rutieră, respectiv pe drumuri principale şi străzi adiacente. Dispeceratul destinat controlului şi monitorizării de telegestiune se va înfiinţa în imobilul din Piaţa Eroilor nr. 1A al Municipiului Ploieşti. Perioada de implementare a acestui proiect este prevăzută a se încheia în data de 30 noiembrie 2021 . 
 
Cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de  17,786,757.99 lei.
 
Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti