Bilant ISU PRAHOVA 2019 .15.827 intervenţii, dintre care 4820 situaţii de urgenţă şi 11007 SMURD
În anul 2019, s-au gestionat 15.827 intervenţii, dintre care 4820 situaţii de urgenţă şi 11007 SMURD, rezultând o medie de 43,36 / zi. Numărul intervenţiilor gestionate de structurile de intervenţie a crescut faţă de anul anterior datorită faptului că foarte multe ambulanţe SMURD au fost introduse suplimentar din intervenţie.
În anul 2019 echipajele specializate din cadrul structurilor de intervenţie ale inspectoratului au participat la un număr de 4820 acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă cauzate de incendii, arderi necontrolate, alunecări de teren, inundaţii, asanări şi distrugeri de muniţie, salvări de persoane şi animale, etc în creştere faţă de anul 2018 cu 18,68%, respectiv cu 759 intervenţii. Pentru cele 4820 situaţii de urgenţă la care s-a acţionat în anul 2019 echipajele specializate din cadrul structurilor de intervenţie au înregistrat un timp mediu de răspuns de 11,38 minute şi un timp mediu de intervenţie de 75,18 minute. 

 

AN

PERSOANE ASISTATE

TOTAL PERSOANE ASISTATE

PERSOANE PREDATE LA UPU

PERSOANE PREDATE LA SAJ

PERSOANE RAMASE LA LOCUL INTERVENTIEI

PERSOANE DECLARATE DECEDATE

ADULTI

COPII

2018

7763

6997

766

5561

341

1664

149

2019

9839

8954

885

6882

412

2082

156


 

Număr accidente rutiere

Nr. crt.

Accidente

Tipul intervenţiei

Nr. intervenţii

în 2017

Nr.

intervenţii în 2018

Activarea

Planului Roşu de intervenţie

  1.  

Rutiere

Prim ajutor

928

346

1083

468

-

Descarcerare şi prim ajutor

582

615

EFECTELE SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GESTIONATE

În perioada analizată echipajele specializate pentru intervenţie din cadrul structurilor de intervenţie au acţionat pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea efectelor negative a 629 incendii, în creştere faţă de anul 2018 cu 10,73%, respectiv 61 evenimente.

Pe timpul acţiunilor de localizare, lichidare şi înlăturare a efectelor negative generate de incendii au fost salvate bunuri materiale în valoare de 170.591.940 lei, respectiv 35.763.509,43 euro.

Pentru gestionarea eficientă a incendiilor produse în anul 2019 inspectoratul a acţionat cu 975 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 156 autospeciale de capacitate medie, 10 autospeciale pentru salvare de la înălţime, 1 autocamion de intervenţie, 1 autospecială cu praf şi azot, 5 motopompe, 156 alte tipuri de autospeciale, 88 ofiţeri, 38 maiştrii militari şi 5296 subofiţeri.

În anul 2019 la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Prahova s-au înregistrat 1302 arderi necontrolate, în general la vegetaţia uscată pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale, o

creştere de 121,42% faţă de anul 2018, respectiv 714 evenimente. Arderile necontrolate de vegetaţie uscată produse în anul 2019 au afectat o suprafaţă de 3905,21 hectare de teren.

În anul 2019, echipajele SMURD Prahova au gestionat 11007 intervenţii, în creştere cu 2173 intervenţii faţă de anul 2018.

În urma activităţii de asanare pirotehnică/distrugere la nivelul judeţului, s-au executat un număr de 23 misiuni de asanare a muniţiei neexplodate din timpul conflictelor militare. În perioada supusă atenţiei 41 de voluntari au absolvit cursurile . În anul 2019 s-au înscris 62 candidaţi care urmează să parcurgă cursurile care vor fi organizate la nivelul inspectoratului.

Activitatea de avizare-autorizare a presupus soluţionarea unui număr de 838 solicitări de avize/autorizaţii de securitate la incendiu (538 pe avize şi 222 pe autorizaţii), 28 de protecţie civilă (25 pe avize şi 3 pe autorizaţii), acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice (12) şi acorduri pentru comercializarea artificiilor (33), rezultând o creştere cu 10,84 % faţă de în anul 2018 (756 solicitări soluţionate).

Astfel, în anul 2019 au fost executate un număr de 968 controale de prevenire faţă de 746 în anul 2018, reprezentând o creştere de 29,76 %, cu o medie a numărului de controale raportat la numărul de inspectori de prevenire (7 inspectori) de 138 controale.

Pe timpul controalelor au fost constatate 4189 deficienţe, iar dintre acestea un număr de 1599 au fost soluţionate operativ, fiind aplicate 4166 sancţiuni contravenţionale, din care 3650 avertismente şi 516 amenzi (487 pe persoană juridică respectiv 29 pe persoană fizică) în cuantum de 2.441.500 lei (2.352.000 lei pe persoană juridică respectiv 89.500 pe persoană fizică).

Din punct de vedere al activităţii de informare preventivă au fost desfăşurate un număr de 518 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă cu 7387 participanţi, 777 instruiri cu 8712 participanţi (acestea materializându-se cu ocazia controalelor, exerciţiilor, activităţi interactive în unităţile de învăţământ, puncte de informare, Ziua Porţilor Deschise etc.).

În urma derulării Programului Operaţional Regional 2014-2020 Proiect ,,Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale – Regiunea Sud” unitatea a primit următoarele:

  • o ambulanţă tip C – echipaj medical de urgenţă cu medic Renault Master, în valoare de 494.950,09 lei;

  • 7 ambulanţe tip B Volkswagen Transporter T6, în valoare totală de 2.839.651,50 lei.

OBIECTIVE PENTRU 2020

  • Continuarea procedurilor privind investiţia „Sediu nou Detaşament de pompieri Mizil” prin Banca Mondială;

  • Dotarea structurilor de intervenţie cu autospeciale, funcţie de repartizarea acestora de către IGSU;

  • Îmbunătăţirea condiţiilor la Detaşamentele 1 şi 2 Ploieşti şi Detaşamentul Sinaia;

  • Consolidarea colaborării cu societatea civilă, atât în scopul înţelegerii locului, rolului şi efortului instituţional, cât şi în implicarea în acţiunile de sprijin în domeniile din competenţa instituţiei;

  • Creşterea capacităţii de gestionare şi management prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.