Sesiune de informare in cadrul proiectului PROETIC

Sesiune de informare în vederea creşterii gradului de informare a angajaţilor Primăriei Municipiului Ploieşti, serviciilor descentralizate şi subordonate cu privire la măsurile anticorupţie reglementate de legislaţia naţională şi implementate la nivelul Primăriei Municipiului Ploieşti


 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, în calitate de Beneficiar, alături de Fundaţia Terra Mileniul III implementează în perioada noiembrie 2018 - aprilie 2020, proiectul „PROETIC: Etică + Transparenţă + Integritate – Corupţie”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În data de 20 noiembrie la Palatul Culturii, sala Marea Unire va fi organizată în cadrul proiectului PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENŢĂ + INTEGRITATE - CORUPŢIE, cod SIPOCA/SMIS 447/118799 o sesiune de informare privind promovarea principiilor şi valorilor legate de integritate, imparţialitate, supremaţia interesului public, responsabilitate, răspundere şi nu în ultimul rând transparenţă la care vor participa peste100 de persoane.

Toate evenimentele sunt organizate cu scopul de a dezvolta idei inovatoare de cooperare la nivel local pentru creşterea gradului de integritate, precum şi informarea şi conştientizarea angajaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti în vederea implementării măsurilor anticorupţie.

La eveniment vor participa reprezentanţi din partea conducerii UAT Municipiul Ploiesti, ai Direcţiei Generale Anticorupţie, dar şi reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Poliţiei Locale Ploieşti, Serrviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, Spitalul de Pediatrie, Asociaţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, Teatru „Toma Caragiu” Ploieşti, Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploieşti, Club Sportiv Municipal.

Evenimentul va fi moderat de domnul Bădilă Adrian din partea Fundaţiei Terra Milenium III, partenerul nostru.

Despre proiect

Proetic: etică + transparenţă + integritate – corupţie” este un proiect prin care se vor adopta o serie de măsuri menite să prevină corupţia şi să crească nivelul de educaţie al personalului care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice prin aplicarea normelor, măsurilor şi procedurilor în materie de etică, integritate şi anticorupţie.

Prin intermediul activităţilor proiectului se urmăreşte informarea, conştientizarea şi responsabilizarea comunităţii şi a personalului din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti cu privire la măsurile de anticorupţie reglementate de legislaţia naţională prin adaptarea Codului de etică şi integritate;

Conform contractului de finanţare, valoarea totală a proiectului este 287.884,82 lei, din care 282.127,11 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabila, iar entitatea finanţatoare este reprezentată de Uniunea Europeană.

Mai multe detalii despre proiect, precum şi etapele derulării acestuia vor fi publicate pe site-ul www.ploiesti.ro şi al www.terramileniultrei.ro

Cod proiect 118799

Componenta 1 - CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate

Axa Prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente

Operaţiunea - Creşterea transparentei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice


 

Contact beneficiar: Contact partener:

Minodora Farcaş Georgiana-Cătălina Marcu

Manager de proiect Expert comunicare

Tel: 0721048128 Tel: 0725425330

Email: alina.farcas@ploiesti.ro Email: marcugeorgianacatalina@gmail.com

 

Sursa:Comunicat de presa

Foto cu caracter ilustrativ