Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti a adaptat programul de lucru cu publicul,  în scopul alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
 
Primăria municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, aduce la cunoştinţa cetăţenilor că a adaptat programul de lucru cu publicul,  în scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral privind alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, astfel încât să rezolve, operativ, solicitările privind eliberarea documentelor de identitate şi de stare civilă, în perioada premergătoare primului tur de scrutin, după cum urmează:
 
SERVICIUL STARE CIVILĂ
 
23 noiembrie 2019:                                                                 
900-1600       
- eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate .                                                                   
900-1200       
   - înregistrări decese;
  - oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.
 
24 noiembrie 2019: 
900-1300         
eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate;
  oficiere căsătorii, conform programărilor efectuate.
 
SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR 
23 noiembrie 2019     -  800-1600                   
 
24 noiembrie 2019      - 700-2100                   
       Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului.
 
      În cazurile în care  nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, situaţie în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm.  
 
      Pentru persoanele netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială - stare dovedită pe bază de adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti organizează activităţi de preluare a imaginii (cameră mobilă) şi de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în Ploieşti, cât şi în comunele arondate, în funcţie de solicitări şi conform programărilor.  
 
      Totodată menţionăm că, pentru documentele depuse în săptămâna 18-24 noiembrie 2019, actele de identitate vor fi eliberate în zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie 2019 
 
Facem menţiunea că, vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat, astfel încât să îşi poată exercita dreptul la vot.
 
Sursa:Comunicat Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti
 
Foto cu caracter ilustrativ