Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti ,program in ziua alegerilor prezidentiale

 

 

 

Primăria municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, aduce la cunoştinţa cetăţenilor că a adaptat programul de lucru cu publicul, în scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral privind alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, astfel încât să rezolve, operativ, solicitările privind eliberarea documentelor de identitate şi de stare civilă, în perioada premergătoare primului tur de scrutin, după cum urmează: 

SERVICIUL STARE CIVILĂ 

09 noiembrie 2019  

900 - 1300 - doar eliberarea certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor  

de identitate pentru exercitarea dreptului la vot 

900 - 1200 - înregistrări decese 

Oficiere căsătorii conform programărilor efectuate. 

10 noiembrie 2019  

900-1300 - doar eliberarea certficatelor de stare civilă duplicate necesare întocmirii actelor  

de identitate pentru exercitarea dreptului la vot. 

Oficiere căsătorii conform programărilor efectuate. 

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR  

09 noiembrie 2019 800 - 1600  

10 noiembrie 2019 700 - 2100  

Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului. 

În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm.  

Pentru persoanele netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială - stare dovedită în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti organizează activităţi de preluare a imaginii (cameră mobilă) şi de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în Ploieşti cât şi în comunele arondate, în funcţie de solicitări şi conform programărilor.  

Totodată, menţionăm că toate documentele depuse în săptămana 04 -10 noiembrie 2019 vor fi eliberate în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2019.  

Facem menţiunea că vor fi soluţionate, cu celeritate, cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat ,astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot. 

 

 

Sursa:Comunicat Primaria mun.Ploiesti

Foto cu caracter ilustrativ