Proiect pentru  sistemul de  iluminat public pe  traseul tramvaiului 102
                               COMUNICAT  DE PRESĂ PRIMARIA MUN.PLOIESTI
Primăria Municipiului Ploieşti anunţă faptul că, în prezent, se află, în etapă de precontractare, Proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiesti - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (str. Găgeni - Şoseaua Nordului-Şoseaua Vestului-str. Libertăţii (Gara de Vest)” 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a Sistemului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Ploieşti – etapa I: traseul tramvaiului 102. Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea a 4 obiective specifice (OS1 - OS4), care se vor realiza prin implementarea următorului pachet de masuri:
 
- Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulaţie ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu în corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilităţi de conectivitate şi comunicare. Se va vor avea în vedere şi rezolvarea situaţiilor de conflict rutier – din punct de vedere luminos (intersecţii, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astfel încât să se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016; 
 
- Înlocuirea corpurilor de iluminat în staţiile de aşteptare pentru călători prin soluţii bazate pe LED;
 - Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API şi facilităţi de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze şi să se controleze individual şi pe grupuri funcţionarea punctelor luminoase precum şi a cutiilor electrice ce deservesc instalaţia; 
 
- Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din staţiile de aşteptare pentru calatori; 
 
- Re-întregirea şi extinderea sistemului de iluminat cu tehnologie LED şi montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulaţie pietonală, conform SR EN 13201:2016.
 
Totodată, printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc: scăderea consumului de energie al SIP, scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă, asigurarea conformităţii SIP cu prevederile legale, în special prevederile SR EN 13201:2016, precum şi scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP.
 
De menţionat că, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public. Valoare totală a proiectului este de 16.472.870,31 lei (cu T.V.A.)
 
Foto cu caracter ilustrativ