Primăria Municipiului Ploieşti a câştigat finanţarea proiectului Soluţii informatice integrate
 
Primăria Municipiului Ploieşti a câştigat finanţarea proiectului ”Soluţii informatice integrate pentru optimizarea activităţii administrative, creşterea competentelor şi a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploieşti”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2013-2020 “Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”.
Prin activităţile proiectului se doreşte consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Municipiului Ploieşti, prin monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii şi performanţei administraţiei locale, în vederea optimizării proceselor administrative ale primăriei şi adoptarea unor măsuri de creştere a implicării cetăţenilor, în procesul de dezvoltare urbană şi a transparenţei actului administrativ, îmbunătăţirea mecanismelor de control, prin implementarea unui sistem informatic inovativ de tip portal.
Acesta va permite colectarea şi stocarea datelor, în format electronic, ale serviciilor publice şi infrastructurii, o hartă a valorilor de confort/calitate pentru diverse tipuri de servicii publice (salubritate, administrare spaţii verzi, locuri de joacă, ordine publică, mobilier urban, apă-canal, termoficare). 
Portalul va monitoriza gradul de satisfacţie a cetăţenilor şi va asigura feedback din partea comunităţii locale privind modalitatea de soluţionare a solicitărilor din domeniile amintite. 
Astfel, prin prezentul proiect se oferă o alternativă la modul clasic de luare a deciziilor strategice şi, totodată, mecanisme de monitorizare şi urmărire a indicatorilor de performanţă, pentru operatorii infrastructurilor de utilităţi, creşterea eficienţei în tratarea solicitărilor, îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare, îmbunătăţirea procesului de management şi perfecţionarea continuă a personalului prin furnizarea de programe de formare profesională specializate, care să asigure competenţe şi cunoştinţe specifice, în raport cu schimbările actuale.
Valoarea totală a proiectului este de 3,681,796.93 lei. 
Foto cu caracter ilustrativ
Sursa:Comunicat Primaria Ploiesti