Platformă online pentru serviciile furnizate cetăţenilor judeţului Prahova de către funcţionarii Consiliului Judeţean Prahova

 Consiliul Judeţean Prahova, reprezentat de preşedintele Bogdan Toader, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul ,,Simplificare administrativă şi optimizarea serviciilor pentru cetăţeni în judeţul Prahova”.  
 
Acesta este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. 
Prin proiectul menţionat, se urmăreşte reducerea birocraţiei şi a timpului petrecut de către cetăţeni (în special locuitori ai judeţului Prahova) la ghişee, prin optimizarea proceselor orientate către cetăţeni, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice. 
 
Scopul acestui proiect este eficientizarea proceselor orientate către cetăţeni şi entităţi juridice, prin realizarea unei platforme de furnizare online a serviciilor specifice Consiliului Judeţean Prahova, introducerea serviciilor online, digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, prin arhivarea electronică şi retro-digitalizarea documentelor din arhivă. 
 
Valoarea totală a proiectului ,,Simplificare administrativă şi optimizarea serviciilor pentru cetăţeni în judeţul Prahova” este de 2.711.077,45 lei cu TVA, din care contribuţia beneficiarului este de 54.221,55 lei, iar perioada de derulare este de 30 de luni. 
 
Implementarea proiectului va conduce, implicit, şi la îmbunătăţirea modului de lucru al angajaţilor instituţiei, prin oferirea accesului facil, rapid şi partajat la documentele aflate în lucru, respectiv la documentele din arhiva electronică cu care interacţionează, precum şi la scurtarea timpului de punere la dispoziţie a documentelor către cetăţeni.  
 
Acest proiect reprezintă o continuare a procesului de modernizare a administraţiei locale, în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova. 

 
Sursa:Consiliul Judetean Prahova