Primăria Municipiului Ploieşti . “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL”

Primăria Municipiului Ploieşti va depune spre finanţare prin Programul Operaţional Regional Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.3, până în data de 29.03.2019, proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL” .
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din cartierul Pictor Rosenthal prin ridicarea gradului de confort urban, îmbunătăţirea accesului la utilităţile de bază şi a circulaţiei rutiere, pietonale si cu bicicleta.
„O prioritate a mandatului meu este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonele aflate la marginea municipiului nostru cum sunt cartierele Râfov, Pictor Rosenthal, Mitică Apostol, etc. Dacă luaţi în considerare proiectele depuse de Primăria Municipiului Ploieşti pentru atragerea de fonduri europene, veţi vedea că majoritatea acestora au ca scop comun conectarea tuturor zonelor din oraş, din punct de vedere al accesului la utilităţi, transport etc.”, a menţionat primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre.
Prin acest proiect se vor realiza următoarele activităţi principale:
➢ Amenajarea unui părculeţ de recreere şi locuri de joacă pentru copii, la intersecţia străzilor Pictor Rosenthal şi Aleea Berceni, care să satisfacă nevoia de linişte şi relaxare a locuitorilor din zonă;
➢ Extinderea reţelelor pentru asigurarea utilităţilor de baza, incluzând:


• Extinderea reţelei de canalizare pentru ape menajere şi/sau pluviale;
• Extinderea reţelei de iluminat public;


➢ Modernizarea străzilor de importanţă secundară, inclusiv a aleilor pietonale şi construirea de piste de biciclete, acolo unde este posibil, în scopul accesului către zonele de interes social. Prin modernizarea străzilor din cartierul Pictor Rosenthal se va fluidiza substanţial traficul rutier în zonă. Sistemul rutier al străzilor va fi reabilitat, conform normelor tehnice în vigoare, iar trotuarele vor fi proiectate astfel încât, să faciliteze şi accesul persoanelor cu dizabilităţi.”