Primăria Municipiului Ploieşti a semnat Contractul pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

Primăria Municipiului Ploieşti a semnat Contractul pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale.

Obiectivul acestui contract constă în măsurarea şi înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor situate în extravilanul/intravilanul municipiului Ploieşti (case şi terenuri) în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv în următoarele sectoare cadastrale:

Ø      Sector 185 – parţial intravilan şi extravilan T62 A761, 786 şi T63 PD 788/1 şi PD 788;

Ø      Sector 193 – extravilan T43 A633;

Ø      Sector 194 – parţial intravilan şi extravilan T42 A631, T45 A639, T49 A655;

Ø      Sector 195 – parţial intravilan şi extravilan T41 A628.

Facem precizarea că, principalii beneficiari ai acestui program sunt deţinătorii de imobile din sectoarele indicate mai sus. La finalul programului, toate proprietăţile vor fi cadastrate şi intabulate gratuit.

Astfel, cetăţenii care deţin un teren, situat în sectoarele cadastrale menţionate, pentru care nu au efectuat cadastru, trebuie să aibă pregătite, din timp, actele necesare, precum: titlul de proprietate emis de comisia locală de fond funciar, contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moştenitor, actele de identitate, etc.