Comunicat Poliţia Locală Ploiesti. Amenzi pentru încălcarea normelor de convieţuire socială

Poliţia Locală Ploieşti a acţionat, în perioada 21- 28 mai 2018, în vederea menţinerii unui climat de linişte şi ordine publică pe raza municipiului, fiind aplicate 279 de sancţiuni contravenţionale pentru abateri de la normele de convieţuire socială, în valoare totală de 58.870 lei.

 

Au fost intensificate activităţile de patrulare în perimetrul zonelor de agrement, în perioada sezonului cald prezenţa cetăţenilor fiind mult mai numeroasă în parcuri. În urma acţiunilor întreprinse au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, aruncarea  ambalajelor şi a cojilor de seminţe pe domeniul public, precum şi pentru fumatul în incinta locurilor de joacă pentru copii.

 

Totodată, au fost desfăşurate acţiuni de monitorizare în toate cartierele municipiului, în vederea depistării persoanelor care abandonează deşeurile menajere pe domeniul public în alte locuri decât cele special amenajate ori nu menţin curăţenia platformelor gospodăreşti, precum şi a celor care colectează deşeuri reciclabile din sistemul de precolectare selectivă.