INFORMARE DE PRESĂ.Intrunire Comitet Local pentru Situatii de Urgenta cu privire contract DDD

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit, astăzi, într-o şedinţă extraordinară pentru clarificarea situaţiei existente la nivelul municipiului Ploieşti cu privire la lipsa serviciului public pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie şi luarea măsurilor care se impun.

            În urma discuţiilor purtate, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât să informeze Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, generată de lipsa serviciilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie la nivelul municipiului Ploieşti, şi la nivelul localităţii Bucov, unde municipiul Ploieşti este proprietar al Parcului Memorial „Constantin Stere”.

            De asemenea, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă a hotărât să solicite, în acest context, acordul Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova pentru declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploieşti.