Primăria Ploieşti a demarat procedura de achiziţie publică pentru Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
 
Primăria Municipiului Ploieşti a demarat procedura de achiziţie publică pentru Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, prin achiziţionarea de autobuze electrice şi staţii de încărcare. 
Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire, aferente acestei achiziţii publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Municipiul Ploieşti intenţionează achiziţia de echipamente specifice şi achiziţia de material rulant modern, cu zero emisii, pentru îmbunătăţirea transportului public urban şi facilitarea tranziţiei spre mobilitate urbană durabilă, după cum urmează:
● achiziţionarea a 22 autobuze nepoluante;
● achiziţionarea a 22 staţii de încărcare lentă;
● achiziţionarea a 8 staţii de încărcare rapidă.
Proiectul este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 10 - fondul Local, investiţia I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante), obiect al contractului de finanţare nr. 134674/28.11.2022, încheiat de UAT Municipiul Ploieşti cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planşeu jos (podea integral coborâtă), facilităţi pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători, conform Directivei cadru 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naţionale şi internaţionale privind condiţiile tehnice, care trebuie îndeplinite de autovehiculele rutiere, pentru a putea circula pe drumurile publice din România. 
În specificaţia tehnică se indică standardele ce vor fi respectate, precum şi anumite limite restrictive pentru dimensiuni şi caracteristici constructive solicitate de către beneficiar.
Valoarea estimată a achiziţiei publice demarată de municipalitatea ploieşteană este de 52.633.508,40 lei, fără T.V.A.