Parcul de agrement  Bucov a fost câştigat definitiv în proprietatea Municipiului Ploieşti
 
Parcul de agrement de la Bucov a fost câştigat definitiv în proprietatea Municipiului Ploieşti.
Reamintim că, pe rolul instanţelor de judecată a fost înregistrat dosarul nr.357/105/2018, în care calitate de reclamant au avut Comuna Bucov şi Consiliul Local al comunei Bucov, iar calitate de pârâţi au avut Municipiul Ploieşti şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.
Obiectul dosarului a fost revendicare imobiliară. Reclamanţii au solicitat instanţei de judecată să dispună obligarea pârâţilor să lase în deplină proprietate şi paşnică posesie imobilul ”Complex de agrement Dacia” (Parcul Bucov), compus din 101 ha, precum şi rectificarea cărţii funciare, în sensul că terenul în cauză aparţine Comunei Bucov şi nu Municipiului Ploieşti.
În data de 04.05.2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat definitiv prin Decizia nr.756, respingând recursul formulat de Comuna Bucov şi Consiliul Local al comunei Bucov, rămânând definitivă Decizia civilă nr.2623/2021 a Curţii de Apel Ploieşti prin care a fost respins apelul formulat de reclamanţi.
Încă din prima fază procesuală (fond) plângerea reclamanţilor a fost respinsă.
 
Sursă:Primăria mun.Ploieşti