Prahova va avea unul dintre cele mai moderne campusuri universitare din ţară. Investiţia va fi realizată din fonduri nerambursabile
Consiliul Judeţean (CJ) Prahova urmează să investească aproape 150.000.000 lei pentru realizarea unui campus universitar, la Tătărani, care va include locuri de cazare, bază sportivă, locuri de relaxare şi agrement, laboratoare cu dotări ultramoderne şi clădiri administrative. Totul, realizat din fonduri nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
În acest sens,  CJ Prahova a depus proiectul „Consorţiu Academic Mehedinţeanu Petroleum – PH01CAMP” (Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Creearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6 dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate).
Membrii consorţiului sunt: UAT judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova în calitate de lider de proiect, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploieşti şi OMV Petrom SA.
Obiectivele propuse în cadrul acestui campusului pentru învăţământ dual, ce urmează a fi ridicat în localitatea Tătărani cuprind:
1. Construire Corp Cămin Cazare 
2. Construire Bază Sportivă 
3. Construire Corp Activităti Didactice, Experimentale şi de Cercetare 
4. Construire Corp Administrativ 
5. Construire Corp Cantină 
6. Amenajare spaţii exterioare (jardiniere, vegetaţie, gazon şi dotări exterioare-mobilier, panouri informative)
 
Investiţiile în construirea campusurilor profesionale integrate pentru învăţământul profesional şi tehnic, pentru acces la educaţia bazată pe inovaţie, creativitate şi specializare inteligentă, vor conduce la întărirea legăturii cu mediul economic şi social.
Astfel, vor fi impulsionate şi diversificate tipurile duale de formare profesională.
Totodată, investiţiile vor contribui atât la dezvoltarea cadrului de formare profesională în campus şi în întreprinderile partenere, cât şi la valorificarea în parteneriat a resurselor.  
Ecosistemele industriale locale şi regionale vor fi sprijinite cu viitorii angajaţi, absolvenţi sau persoane recalificate, care vor deţine competenţe relevante pentru noile tendinţe de pe piaţa forţei de muncă.
În plus, prin intermediul granturilor de care vor beneficia Consorţiile nou constituite vor fi disponibile măsuri de sprijin, pentru atragerea în special a elevilor şi studenţilor care au oportunităţi economice reduse şi care, datorită ofertei constând într-un parcurs flexibil şi continuu, vor putea să obţină o calificare şi acces la o instituţie de învăţământ superior.
 
Bugetul proiectului se ridică la 149.352.292 lei
Durata de implementare va fi până în data de 30 iunie 2026.  
Sursă:Comunicat CJ Prahova