Primăria Municipiului Ploieşti a  semnat contractul de finanţare pentru Construirea de insule ecologice digitalizate
“PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată”
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcţia Relaţii Internaţionale, informează comunitatea locală că a fost semnat contractul de finanţare pentru Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Obiectivul specific al investiţiei îl reprezintă dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.
Insulele ecologice ce fac obiectul proiectului propus spre finanţare vor fi amplasate pe platformele existente, în zone de blocuri de apartamente, pentru următoarele fluxuri de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic + metalice, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale. Insulele ecologice reprezintă în fapt un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a deşeurilor, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă electronică.
Urmare a realizării investiţiei, la nivelul municipiului Ploieşti vor deveni operaţionale un număr de 198 insule ecologice digitalizate, supraterane, care vor contribui la accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în municipiu cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.
Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 9.740.610,00 lei, echivalentul a 1.980.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.850.715,90 lei. Perioada de implementare a proiectului nu va depăşi data de 31.12.2024.
Proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1 – insulă ecologică supraterană încasetată în municipiul Ploieşti” (cod proiect: C3I1B0122000073) este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, în cadrul căruia MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR are calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii.
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR: Finanţat de Uniunea Europeană- UrmătoareaGeneraţieUE”

Sursa:Primaria Ploiesti