Proiect de peste 6.00.000 lei pentru  iluminatul  public din Ploieşti
Primăria Municipiului Ploieşti informează comunitatea locală că a fost acceptat proiectul: ,,Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în Municipiul Ploieşti", ce a fost depus, prin Direcţia Relaţii Internaţionale, în cadrul programului naţional de finanţare nerambursabilă Iluminat public – sesiunea august 2022, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. 
Valoarea totală a proiectului municipalităţii ploieştene este de 6.051.518 lei, TVA inclus. Următoarea etapă va fi semnarea contractului de finanţare. 
Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED, care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.
Obiectivul programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu un consum ridicat de energie electrică, cu un tip de corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul analizat nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.
Varianta constructivă de realizare a investiţiei se referă la crearea unui sistem de iluminat public, cu surse de lumină tip LED şi sistem de telegestiune, care să se implementeze pe traseul:
• Piaţa Mihai Viteazul;
• Bulevardul Republicii;
• Piaţa Eroilor;
• Bulevardul Independenţei;
• Gara de Sud;
• parţial Bulevardul Bucureşti către Gara de Sud.
 Beneficiile principale oferite de iluminatul public cu surse de lumină tip LED şi implicit, de sistemul de telegestiune sunt de ordin economic (reducerea consumului de energie şi al costurilor), tehnologice (durabilitate, estetică şi calitate superioară a luminii), dar şi sociale (mai prietenos cu mediul înconjurător şi siguranţă rutieră sporită).
Sursă:Primăria Municipiului Ploieşti
Foto ilustrativ/.zdp.ro